วัดท่าข้าม (จังหวัดนครปฐม)

วัดในจังหวัดนครปฐม

วัดท่าข้าม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 97 ตารางวา ทางใต้ติดป่าช้าวัดนักบุญเปโตร ทางทิศตะวันตกติดคลองลัดท่าคา

วัดท่าข้าม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูปฐมวรดิตถ์ (ณัฐพงษ์ อุปสนฺโต)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดท่าข้าม เดิมชื่อ วัดปากลัดท่าคา ตามตำแหน่งที่ตั้งวัด มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า มีนายพราน 3 คน ไล่ตามคล้อง ช้างหัวเสือ (บริเวณตำบลบางช้างในปัจจุบัน) นายพรานทั้ง 3 ได้เดินมาถึงวัดท่าข้าม และข้ามแม่น้ำนครชัยศรีไปเพื่อไปคล้องช้าง ชาวบ้านเรียกสืบต่อกันมาว่า ท่าข้าม ต่อมาได้เรียกชื่อวัดว่า "วัดท่าข้าม" จากเหตุการณ์นี้นายพรานทั้ง 3 ที่ข้ามแม่น้ำ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า สามพราน[1][2]

ส่วนประวัติการสร้างวัด วัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2365 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2514[3] มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ประมาณ พ.ศ. 2369 มีพระยาท่านหนึ่ง นามว่า พระยาจำนงค์สรไกร ได้บูรณะวัดนี้ ซึ่งอุโบสถหลังแรกนั้นสร้างด้วยไม้หลังคามุงจาก พระยาจำนงค์สรไกรจึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมไม้ โบราณสถานที่สำคัญ คือ อุโบสถสร้างด้วยอิฐฉาบปูนด้านและด้านหลังมีเสารองรับตอนบนของวงกบ และก่อเป็นรูปทรงโค้ง หน้าบันและหลังคาศิลปะจีนแบบศิลปะพระราชนิยมรัชกาลที่ 3 คือ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์[4]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • หลวงพ่อเสือ
 • หลวงพ่อไก่เถื่อน
 • หลวงพ่อมา
 • หลวงพ่อตาล
 • หลวงพ่อบุก
 • พระอธิการปุ้ย จนฺทโชติ พ.ศ. 2483–2510
 • พระมงคลสิทธาจารย์ วิ. (ยะ เขมปาโร) พ.ศ. 2517
 • พระครูปฐมวรดิตถ์ (ณัฐพงษ์ อุปสนฺโต)

อ้างอิง แก้

 1. วัดท่าข้าม ทางดี, ที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ พระครูเกษมธรรมรักษ์ (หลวงพ่อยะ เขมปาโล) วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2530) สหายการพิมพ์ : กาญจนบุรี, 2530.
 2. "วัดท่าข้าม". ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตก.
 3. "วัดท่าข้าม". พระสังฆาธิการ.
 4. "บันทึกประเทศไทย ฉบับที่ 114 จังหวัดนครปฐม". p. 182–183.