วัดทองสุทธาราม

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดทองสุทธาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพระอธิการสงวน ทินฺนโชโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส[1]

วัดทองสุทธาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดทองสุทธาราม, วัดทอง, วัดทองกลางทุ่ง, วัดทองมหาเจริญ
ที่ตั้งเลขที่ 279 ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 56 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการสงวน ทินฺนโชโต
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทองสุทธารามเดิมมีชื่อว่า วัดทองกลางทุ่ง หรือ วัดทอง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2315 ในสมัยกรุงธนบุรี ไม่ทราบชื่อและประวัติผู้สร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดทองมหาเจริญ และเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดทองสุทธาราม" เมื่อ พ.ศ. 2483 วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2330 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดเปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2389 และให้ทางราชการตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ[2]

เสนาสนะต่าง ๆ ในวัดได้แก่ พระอุโบสถทรงจีน มีลักษณะเรือสำเภา กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีตอนต้น ต่อมาได้ทำการดัดแปลงทำช่อฟ้าขึ้นมา ศาลาธรรมสังเวช 6 หลัง อาคารพระปริยัติธรรม 2 ชั้น 1 หลัง ชั้นบนใช้เป็นห้องเรียน ชั้นล่างจัดเป็นห้องสมุดของวัด มีสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และปรินิพพาน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยปู่เปรื่อง สังข์แก้ว ด้วยเงิน 80,000 บาท และกุฏิสงฆ์ 25 หลัง

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • หลวงปู่กรุด
  • หลวงปู่กร่ำ
  • หลวงปู่อินทร์
  • หลวงปู่หงษ์ กิตติสาโร (ดำขลับ)
  • พระครูสุวรรณสุทธารมย์ (ยั้ง ปสนฺโน ชูพลสัตย์)
  • พระอธิการสงวน ทินฺนโชโต

อ้างอิง แก้

  1. "วัดทองสุทธาราม". พระสังฆาธิการ.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 97.