วัดทองนพคุณ (จังหวัดเพชรบุรี)

วัดในจังหวัดเพชรบุรี

วัดทองนพคุณ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีที่ตั้งวัดเนื้อที่ 12 ไร่เศษโดยประมาณ มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ไร่เศษ โดยประมาณ (รวมที่ตั้งวัดและที่ธรณีสงฆ์)

วัดทองนพคุณ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดทองนพคุณ, วัดตาขุน, วัดนพพ่อขุน
ที่ตั้งตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทองนพคุณ ชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดตาขุน หรือ วัดนพพ่อขุน ตามคำบอกเล่าว่า มีอุบาสก 2 คนชื่อตานพ กับตาขุน ตานพเป็นบิดาของตาขุน มีความศรัทธาให้ที่ดินสร้างวัดมีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่เศษ โดยตั้งชื่อวัดว่า "วัดนพพ่อขุน" เพื่อเป็นอนุสรณ์[1] ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2325 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2337[2] ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2464 วัดนพพ่อขุนได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดทองนพคุณ" วัดมีเกจิอาจารย์ คือ หลวงพ่อเจริญพระครูปัญญาโชติวัฒน์ (เจริญ ธมฺมโชติ)[3]

บริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของ ตลาดริมน้ำวัดทองนพคุณ ที่วัดทองนพคุณสร้างร่วมกับชุมชนรอบวัด มีจุดเด่นสะพานข้ามคลอง เรือ และแพที่สร้างจากขวดพลาสติก และแกลลอนน้ำมันพลาสติกรีไซเคิล[4]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • พระอธิการนก
 • พระอธิการเอี่ยม
 • พระอธิการจันทร์
 • พระอธิการชู
 • พระอธิการพราหมณ์
 • พระอธิการเกตุ
 • พระอธิการอ่ำ
 • พระครูปัญญาโชติวัฒน์ (เจริญ ธมฺมโชติ)
 • พระครูโกศลวัชรธรรม (แสน ปภสฺสโร)
 • พระครูโกศลวัชรธรรม (จิตติพร จิตฺตสํวโร)

อ้างอิง แก้

 1. "วัดทองนพคุณ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
 2. "วัดทองนพคุณ". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 3. "เปิดแล้วแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ "ตลาดริมน้ำวัดทองนพคุณ" จังหวัดเพชรบุรี". ประจวบโพสต์นิวส์.
 4. "ตลาดริมน้ำ วัดทองนพคุณ". สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี.