วัดช่องลม (กรุงเทพมหานคร)

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดช่องลม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 5531[1][2]

วัดช่องลม
วัดช่องลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร (4).jpg
ชื่อสามัญวัดช่องลม
ที่ตั้งเลขที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูขันติวโรภาส (ขาว ขันติโก)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

วัดช่องลม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2453 โดยการรถไฟได้ถวายที่ดินให้เป็นที่สร้างวัดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2452 มีอายุการก่อสร้างประมาณ 88 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2453[3][4]

ศาสนวัตถุแก้ไข

 • พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูป ปางประทานพร

เสนาสนะแก้ไข

 1. อุโบสถหลังเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ. - กว้าง - เมตร ยาว - เมตร. ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในราวปี พ.ศ. 2453
 2. กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง
 3. ศาลาบำเพ็ญกุศล 5 หลัง
 4. ฌาปนสถาน 1 หลัง[5][6]

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

ลำดับเจ้าอาวาสวัดช่องลม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหาคร
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หลวงพ่อเบาะ เจ้าอาวาส - -
2 หลวงพ่อเถา เจ้าอาวาส - -
3 พระอธิการโส โชติโก เจ้าอาวาส พ.ศ. 2490 พ.ศ. -
4 พระอธิการไสว เจ้าอาวาส - -
5 พระอธิการอุทิศ เจ้าอาวาส - -
6 พระอธิการแก้ว สุโภ เจ้าอาวาส - -
7 พระอธิการเดช เจ้าอาวาส - -
8 พระอธิการสวัสดิ์ กนฺตสีโล เจ้าอาวาส พ.ศ. - พ.ศ. 2527
9 พระครูบวรพัฒนโกศล รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2529 (เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร)
10 พระครูขันติวโรภาส (ขาว ขนฺติโก) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ประวัติวัดในกรุงทพมหานคร : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 2. หนังสือฉลองสมณะศักดิ์ - พัดยศ พระครูขัติวโรภาส (ขาว ขันติโก)
 3. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ประวัติวัดในกรุงทพมหานคร : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 4. หนังสือฉลองสมณะศักดิ์ - พัดยศ พระครูขัติวโรภาส (ขาว ขันติโก)
 5. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ประวัติวัดในกรุงทพมหานคร : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 6. หนังสือฉลองสมณะศักดิ์ - พัดยศ พระครูขัติวโรภาส (ขาว ขันติโก)