วัดวรามาตยภัณฑสาราราม

วัดในกรุงเทพมหานคร
(เปลี่ยนทางจาก วัดขุนจันทร์)

วัดวรามาตยภัณฑสาราราม หรือ วัดขุนจันทร์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในซอยเทอดไท 28 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วัดมีความโดดเด่นในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ปีชงและบูชาพระราหู[1]

วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดวรามาตยภัณฑสาราราม, วัดขุนจันทร์
ที่ตั้งเลขที่ 1144 ซอยเทอดไท 28 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดขุนจันทร์สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2380 โดยพระยามหาอำมาตยาธิบดี (ป้อม อมาตยกุล) โดยตั้งชื่อวัดว่า "วัดขุนจันทร์" เพราะผู้สร้างวัดได้รับชัยชนะจากศึกที่เวียงจันทน์ โดยสร้างหลังเสร็จศึกประมาณ 10 ปี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้าวภัณฑสารานุรักษ์ (วรรณ) ธิดาคนเล็กของพระยาอำมาตย์ (ป้อม) บูรณปฏิสังขรณ์วัด แล้วขอพระราชทานชื่อวัดใหม่ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อวัดว่า "วัดวรามาตยภัณฑสาราราม" เมื่อปี พ.ศ. 2426

สภาพวัดในอดีต ไม่ทราบแน่ชัดเรื่องเนื้อที่วัด ทราบแต่เพียงว่า หน้าวัดหันลงสู่คลองบางหลวง หลังวัดเป็นสวนผลไม้ (ถนนเทอดไทในปัจจุบัน) และหลังวัดอีกส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าฝังศพ วัดได้เป็นที่อยู่ของข้าทาสบริวารซึ่งเป็นเชลยศึกได้พักอาศัย วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2440

ศิลปกรรม แก้

ศิลปกรรมภายในวัดผสมผสานระหว่างไทยพุทธกับพม่า สิ่งสำคัญในวัดได้แก่ วิหารหลวงพ่อโต วิหารหลวงพ่อหยกขาว สร้างเสร็จปี พ.ศ. 2545 วิหารเจ้าแม่กวนอิมเพชรงาม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ และพระพุทธชินราช[2]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดขุนจันทร์ (วัดวรามาตยภันฑสาราราม)".
  2. "ศุกร์ (สุข) ละวัด : วัดขุนจันทร์ (วัดวรามาตยภันฑสาราราม)". เนชั่นทีวี. 8 กุมภาพันธ์ 2562.