วัดกองก๋อย

วัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดกองก๋อย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีพระอธิการชยุธ ชวนปญฺโญ เจ้าอาวาส

วัดกองก๋อย
แผนที่
ที่ตั้งตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกองก๋อยสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409[1] โดยท้าวอ้าย ปิ่นญาติ ได้ชักชวนญาติพี่น้องและคนในหมู่บ้านกองก๋อยช่วยกันสร้างวัดขึ้นมา มีกุฏิไม้เล็ก ๆ ห้องสุขา ศาลาไม้ และกำหนดเขต ทำแนวรั้ววัด คิดพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน ชื่อ "กองก่อย" คงเพี้ยนมาจากคำว่า "กองกลอย" เนื่องจากพื้นที่นี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชาวบ้านได้ ขุดหาหัวกลอย ออกมาขายให้พ่อค้า จะต้องทำมาขายที่หมู่บ้านกองก๋อยแห่งนี้ ภายหลังชื่อหมู่บ้านเพี้ยนมาเป็นบ้านกองก๋อย เมื่อสร้างวัดก็ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน

ภายในวัดกองก๋อยมีต้นโพธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนขนาด 9 คนโอบ (ลำต้นเดียว) ความสูงประมาณ 30 เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่น สวยงามมาก คาดว่ามีอายุประมาณ 600–700 ปี มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์สร้างใหม่ กว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 32 เมตร (ทรงสุโขทัย) เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2553 มีประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) โดยคณะศรัทธาไปหาตัดต้นไม้ในป่า ที่มีง่าม นำมาค้ำต้นโพธิ์ภายในวัด[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดกองก๋อย". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดกองก๋อย". ระบบฐานข้อมูลวัด. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-26. สืบค้นเมื่อ 2022-07-26.