วัชระ ตันตรานนท์

นายวัชระ ตันตรานนท์ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 10 สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 11 และเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่[1] อดีตสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหา[2] เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์[3] เจ้าของโรงเรียนพาณิชยการลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเจ้าของกิจการคุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่[4][5]

วัชระ ตันตรานนท์
ไฟล์:วัชระ ตันตรานนท์.jpg
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 มกราคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
คู่สมรสรุจจาภา ตันตรานนท์

ประวัติ

แก้

วัชระ ตันตรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของนายนง่วนชุน กับนางชิ้วหงส์ มีพี่น้อง 3 คน คือ นางเพ็ญพร เกียรติไชยากร (สมรสกับ สุรพล เกียรติไชยากร) นางสาวเพ็ญสุข ตันตรานนท์ และนางพูนสุข ลิมปตักมงคล ด้านครอบครัวสมรสกับนางรุจจาภา ตันตรานนท์ มีบุตร 1 คน คือ ดร ณัฐิยา ตันตรานนท์

วัชระ ตันตรานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้[6]

การทำงาน

แก้

วัชระ ตันตรานนท์ เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจการหลายแห่ง เช่น สุเทพพรอพเพอร์ตี้ คุ้มพญารีสอร์ท โรงแรมฟูรามา[7] นอกจากนั้นยังมีกิจการด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนพาณิชยการลานนา โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย และโรงเรียนวชิรวิทย์[8]

ในปี พ.ศ. 2554 เขาได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ภาคเอกชน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "จ.เชียงใหม่ ฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสาธารณรัฐเกาหลี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-29. สืบค้นเมื่อ 2022-11-29.
  2. เชียงใหม่ รับสมัครเลือก ส.ว. วันแรก เงียบเหงา
  3. ช่วยกันหาทางออกในการเริ่มเปิดธุรกิจเมื่อหมดโควิด 19 ที่เมืองเชียงใหม่
  4. 'คุ้มขันโตก'วอด เพลิงเผา ค่าเสียหายพันล้าน
  5. “วัชระ ตันตรานนท์”นำ วี.กรุ๊ปลงทุนจีน จับมือKingLandขึ้นรีสอร์ทหรู-คุ้มขันโตกริมโขง
  6. ม.แม่โจ้ แสดงความยินดี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ สว.คนใหม่
  7. "พัก 3 โรงแรมดัง เชียงใหม่ ตรวจสุขภาพ รพ.เชียงใหม่ราม-ลานนา 3 วัน 2 คืน เพียง 4,400-". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-27. สืบค้นเมื่อ 2020-10-29.
  8. รร.วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ห่วงใยบุคลากรให้ตรวจหาเชื้อ COVID-19
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๓๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๗๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕