วัชระ ตันตรานนท์

นายวัชระ ตันตรานนท์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่[1] อดีตสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหา[2] เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์[3] เจ้าของโรงเรียนพาณิชยการลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และโรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเจ้าของกิจการคุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่[4][5]

วัชระ ตันตรานนท์
ไฟล์:วัชระ ตันตรานนท์.jpg
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 มกราคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
คู่สมรสรุจจาภา ตันตรานนท์

ประวัติ แก้

วัชระ ตันตรานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของนายนง่วนชุน กับนางชิ้วหงส์ มีพี่น้อง 3 คน คือ นางเพ็ญพร เกียรติไชยากร (สมรสกับ สุรพล เกียรติไชยากร) นางสาวเพ็ญสุข ตันตรานนท์ และนางพูนสุข ลิมปตักมงคล ด้านครอบครัวสมรสกับนางรุจจาภา ตันตรานนท์ มีบุตร 1 คน คือ ดร ณัฐิยา ตันตรานนท์

วัชระ ตันตรานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชีและการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้[6]

การทำงาน แก้

วัชระ ตันตรานนท์ เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจการหลายแห่ง เช่น สุเทพพรอพเพอร์ตี้ คุ้มพญารีสอร์ท โรงแรมฟูรามา[7] นอกจากนั้นยังมีกิจการด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนพาณิชยการลานนา โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย และโรงเรียนวชิรวิทย์[8]

ในปี พ.ศ. 2554 เขาได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ภาคเอกชน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. จ.เชียงใหม่ ฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
  2. เชียงใหม่ รับสมัครเลือก ส.ว. วันแรก เงียบเหงา
  3. ช่วยกันหาทางออกในการเริ่มเปิดธุรกิจเมื่อหมดโควิด 19 ที่เมืองเชียงใหม่
  4. 'คุ้มขันโตก'วอด เพลิงเผา ค่าเสียหายพันล้าน
  5. “วัชระ ตันตรานนท์”นำ วี.กรุ๊ปลงทุนจีน จับมือKingLandขึ้นรีสอร์ทหรู-คุ้มขันโตกริมโขง
  6. ม.แม่โจ้ แสดงความยินดี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ สว.คนใหม่
  7. "พัก 3 โรงแรมดัง เชียงใหม่ ตรวจสุขภาพ รพ.เชียงใหม่ราม-ลานนา 3 วัน 2 คืน เพียง 4,400-". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-27. สืบค้นเมื่อ 2020-10-29.
  8. รร.วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ห่วงใยบุคลากรให้ตรวจหาเชื้อ COVID-19
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๓๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๗๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕