วรรณะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

วรรณะ ตามรากศัพท์ (สันสกฤต: วรฺณ वर्ण; บาลี: วณฺณ) แปลว่าสี เช่น เบญจวรรณ แปลว่า ห้าสี

คำพ้องเสียงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542