วรรณะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

วรรณะ ตามรากศัพท์ (สันสกฤต: วรฺณ वर्ण; บาลี: วณฺณ) แปลว่าสี เช่น เบญจวรรณ แปลว่า ห้าสี

คำพ้องเสียง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  • พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542