วงศ์ย่อยราชพฤกษ์

วงศ์ย่อยราชพฤกษ์
Delonix regia
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids
อันดับ: Fabales
วงศ์: Fabaceae
วงศ์ย่อย: Caesalpinioideae
เผ่า
Caesalpinia sappan

วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ หรือ Caesalpinioideae เป็นวงศ์ย่อยของพืชวงศ์ถั่ว ชื่อตั้งตามชื่อสกุล Caesalpinia ในการจัดจำแนกบางระบบ เช่นระบบ Cronquist วงศ์ย่อยนี้ยกขึ้นเป็นวงศ์ เรียก Caesalpiniaceae ส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ในเขตร้อย ดอกสมมาตรครึ่งซีก เกิดปมรากได้น้อย

วงศ์ย่อยนี้แบ่งเป็นสี่เผ่า ได้แก่ Caesalpinieae, Cassieae, Cercideae และ Detarieae เผ่า Cercideae บางครั้งเคยรวมเข้ากับวงศ์ย่อย Faboideae ( Papilionoideae)ในอดีต

เผ่า Caesalpinieae

แก้

เผ่า Cassieae

แก้
 
Chamaecrista absus

เผ่า Cercideae

แก้
 
Lysiphyllum hookeri

เผ่า Detarieae

แก้
 
ดอกมะขาม

มีประมาณ 81 สกุล ส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ในแอฟริกา ดูที่ Detarieae

อ้างอิง

แก้
  • Bruneau, B., F. Forest, P.S. Herendeen, B.B. Klitgaard, and G.P. Lewis. 2001. Phylogenetic relationships in the Caesalpinioideae (Leguminosae) as inferred from chloroplast trnL intron sequences. Systematic Botany 26: 487–514 (link to abstract here)