วงศ์ย่อยถั่ว

(เปลี่ยนทางจาก Faboideae)

วงศ์ย่อยถั่วหรือวงศ์ย่อยประดู่ หรือ Faboideaeเป็นวงศ์ย่อยของพืชมีดอกในวงศ์ Fabaceae หรือ Leguminosae บางครั้งเรียก Papilionoideae[4] Faboideae เป็นได้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ล้มลุก ตัวอย่างสมาชิกได้แก่ ถั่วลันเตา ประดู่ พืชในวงศ์ย่อยนี้จะเกิดปมราก ดอกจะมีลักษณะเฉพาะที่เรียกดอกทรงดอกถั่ว

สกุลแก้ไข

สกุล Faba เป็นชื่อพ้องของสกุล Vicia ในที่นี้จะแสดงด้วยสกุล Vicia.

รวมภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. United States Department of Agriculture (USDA) (2003): Germplasm Resources Information NetworkFaboideae. Version of 2003-JAN-17. Retrieved 2010-AUG-07.
  2. "Faboideae at UniProt". สืบค้นเมื่อ 2010-08-07.
  3. "Systema Naturae 2000". สืบค้นเมื่อ 2010-08-07.
  4. McNeill, J.; Barrie, F.R.; Burdet, H.M. & Demoulin, V., eds. (2006), International code of botanical nomenclature (Vienna Code) adopted by the seventeenth International Botanical Congress, Vienna, Austria, July 2005 (electronic ed.), Vienna: International Association for Plant Taxonomy, สืบค้นเมื่อ 2011-02-20, Article 19.7

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข