ลูกหมาก (ข้อต่อ)

ลูกหมาก (อังกฤษ: Ball joint) เป็นข้อต่อชนิดรูปร่างกลม หน้าสัมผัสเรียบ ติดตั้งอยู่ในเบ้าซึ่งสามารถทำให้วัตถุที่ถูกเชื่อมต่อกันด้วยลูกหมากสามารถเคลื่อนไหวหรือหมุนได้มากถึง 360 องศา มีการดัดแปลงไปใช้งานเพื่อเป็นข้อต่อรูปแบบต่าง เช่น ในรถยนต์มักใช้สำหรับเป็นข้อต่อในระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว[1]

Gelenke Zeichnung01.jpg

อ้างอิงแก้ไข