ลิงกต์อิน (อังกฤษ: LinkedIn) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่เน้นด้านเครือข่ายธุรกิจ ถูกใช้เพื่อการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพเป็นหลัก จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ลิงกต์อินมีผู้ลงทะเบียนใช้งานมากกว่า 200 ล้านคน ใน 150 อุตสาหกรรม และ 400 ภูมิภาคเศรษฐกิจ

โลโก้ลิงกต์อิน

จุดประสงค์หลักของเว็บไซต์นี้ คืออนุญาตให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถสร้างรายการที่ติดต่อของผู้คนที่พวกเขารู้จักและเชื่อถือในการทำธุรกิจ ผู้คนในรายการนี้เรียกว่า "Connections" ผู้ใช้สามารถเชิญใครก็ได้ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ลิงกต์อินหรือไม่) เข้ามาเป็น connection

ประโยชน์ของรายการนี้ เช่น ผู้ใช้สามารถใช้รายการอันนี้ในการหางานหรือหาผู้ร่วมงาน

ในเดือนธันวาคม 2559 ไมโครซอฟต์ได้เข้าซื้อกิจการ LinkedIn [1]

อ้างอิง

แก้
  1. "ผู้ชนะในยุคแห่งอภิมหาการลาออก คือ Microsoft เจ้าของ LinkedIn". workpointTODAY. สืบค้นเมื่อ 14 March 2023.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้