ร่างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนญี่ปุ่น

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本人民共和国憲法草案 โรมาจิNihon Jinmin Kyōwakoku Kenpō Sōan) เป็นร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญของจักรวรรดิญี่ปุ่น เสนอโดยพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1946 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้เผยแพร่ระหว่างการอภิปรายในรัฐสภาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรญี่ปุ่น ภายหลังสิ้นสุดสงครามแปซิฟิก ลักษณะเฉพาะของร่างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนญี่ปุ่นเป็นการยกเลิกระบบสถาบันจักรพรรดิญี่ปุ่น และนำระบบสาธารณรัฐนิยม และประชาธิปไตยรวมศูนย์มาใช้ และนำนโยบายสังคมนิยม ระบุในรัฐธรรมนูญ[1]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข