รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว หมายถึงรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านซึ่งอยู่ติดกันมีขนาดเท่ากันสองคู่ ชื่อเรียกมีที่มาจากรูปร่างของว่าว

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว แสดงด้านที่ยาวเท่ากันและรูปวงกลมแนบใน
ชนิดรูปสี่เหลี่ยม
ขอบและจุดยอด4
กรุปสมมาตรD1 (*)

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวอาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมนูนหรือเว้าก็ได้ คำว่า "รูปว่าว" มักใช้อ้างถึงประเภทรูปสี่เหลี่ยมนูน ส่วนประเภทรูปสี่เหลี่ยมเว้าอาจเรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมหัวลูกศร (dart, arrowhead)

รูปสี่เหลี่ยมจะถือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ก็ต่อเมื่อเข้าข่ายเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้ [1]

  • เส้นทแยงมุมหนึ่งเส้น ตัดกับเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งเป็นมุมฉาก และแบ่งครึ่งเส้นนั้น (ในกรณีที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเว้า จะต้องต่อขยายเส้นทแยงมุมออกไปข้างนอก)
  • เส้นทแยงมุมหนึ่งเส้น แบ่งครึ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ,สองรูป (มุมที่ถูกแบ่งครึ่งมีขนาดเท่ากัน และมุมที่อยู่ตรงข้ามก็มีขนาดเท่ากัน)

อ้างอิง แก้

  1. Zalman Usiskin and Jennifer Griffin, "The Classification of Quadrilaterals. A Study of Definition", Information Age Publishing, 2008, pp. 51-52.