รูปสิบสองเหลี่ยม

ในทางเรขาคณิต รูปสิบสองเหลี่ยม (อังกฤษ: dodecagon) คือ รูปหลายเหลี่ยมที่มี 12 ด้าน และมี 12 มุม

รูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่า

รูปสิบสองเหลี่ยมปกติ หรือ รูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่า นั้นมีมุมภายในมุมละ 150° ส่วนพื้นที่ของรูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวด้าน a เท่ากับ

การสร้างรูปสิบสองเหลี่ยมแก้ไข

รูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่า สามารถสร้างได้ด้วยวงเวียนและไม้บรรทัด ภาพเคลื่อนไหวต่อไปนี้แสดงการสร้างรูปสิบสองเหลี่ยม 23 ขั้นตอน