รูปขบวนเชิงยุทธวิธี

การจัดกำลังพลเชิงยุทธวิธี คือการจัดเรียงหรือการใช้งานหน่วยรบเคลื่อนที่เช่นทหารราบ ทหารม้า อากาศยาน และเรือรบ การจัดกระบวนทัพนี้มีการใช้มาแต่โบราณไม่ว่าจะในชนเผ่ามาวรี[1] หรือในสมัยโบราณ หรือสมัยกลาง เช่น กำแพงโล่ (นอร์สโบราณ:skjaldborg) ฟาลังซ์ การจัดกระบวนเชืงยุทธวิธีนั้นรวมไปถึง

การจัดกระบวนทัพนาวีของกองทัพเรือ

สำหรับรูปแบบกระบวนทัพของกองทัพอากาศนั้นได้แก่

สำหรับกองหน้านั้นหมายถึงหน่วยทหารที่อยู่หน้าสุดของกระบวนทัพ และกองหลังหมายถึงหน่วยทหารที่อยู่หลังสุดของกระบวนทัพ

อ้างอิงแก้ไข

  1. 20:32; 27:57, Journal of the Polynesian Society