รายพระนามพระมหากษัตริย์เบลเยียม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชอาณาจักรเบลเยียม เริ่มสถาปนาระบบกษัตริย์เมื่อปี ค.ศ. 1831 โดยราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา เริ่มนับจากพระเจ้าเลออปอลที่ 1 เสวยราชย์เป็นปฐมกษัตริย์ภายหลังจากการแยกตนเป็นอิสระจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ อันสืบเนื่องจากการปฏิวัติเบลเยียม ในปีค.ศ. 1830

พระมหากษัตริย์แห่งชาวเบลเยียม
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป
ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม
รัชทายาทเจ้าหญิงเอลีซาแบ็ต ดัชเชสแห่งบราบันต์
กษัตริย์องค์แรกพระเจ้าเลออปอลที่ 1
สถาปนาเมื่อ21 กรกฎาคม พ.ศ. 2374
ที่ประทับปราสาทหลวงลาเกิน
บรัสเซลส์,  เบลเยียม
เว็บไซต์The Belgian Monarchy

ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา และราชวงศ์เบลเยียม

แก้
รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าเลออปอลที่ 1 พ.ศ. 2374พ.ศ. 2408
  สมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 2 พ.ศ. 2408พ.ศ. 2452
  สมเด็จพระเจ้าอัลแบร์ที่ 1 พ.ศ. 2452พ.ศ. 2477
  พระเจ้าเลออปอลที่ 3 พ.ศ. 2477พ.ศ. 2494
  สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง พ.ศ. 2494พ.ศ. 2536
  สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 พ.ศ. 2536พ.ศ. 2556
  สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

แก้