รายพระนามพระมหากษัตริย์เบลเยียม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชอาณาจักรเบลเยียม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1831 โดยราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา

พระมหากษัตริย์
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ราชาธิปไตย
Coat of Arms of the King of the Belgians.svg
ตราแผ่นดิน
King Philippe of Belgium (Belgian National Day, 2018).jpg
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป
ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราชอิสริยยศ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม
รัชทายาท เจ้าชายกาเบรียล
ปฐมกษัตริย์ พระเจ้าเลออปอลที่ 1
สถาปนา 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2374
ที่ประทับ ปราสาทหลวงเลเกน
บรัสเซลส์,  เบลเยียม

ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทาแก้ไข

รูป พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  พระเจ้าเลออปอลที่ 1 พ.ศ. 2374พ.ศ. 2408
  สมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 2 พ.ศ. 2408พ.ศ. 2452
  สมเด็จพระเจ้าอัลแบร์ที่ 1 พ.ศ. 2452พ.ศ. 2477
  สมเด็จพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 3 พ.ศ. 2477พ.ศ. 2494
  สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง พ.ศ. 2494พ.ศ. 2536
  สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 พ.ศ. 2536พ.ศ. 2556
  สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข