เปิดเมนูหลัก

รายพระนามพระมหากษัตริย์เบลเยียม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชอาณาจักรเบลเยียม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1831 โดยราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา

พระมหากษัตริย์
ราชอาณาจักรเบลเยียม
ราชาธิปไตย
Coat of Arms of the King of the Belgians.svg
ตราแผ่นดิน
King Philippe of Belgium (Belgian National Day, 2018).jpg
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิป
ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราชอิสริยยศ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม
รัชทายาท เจ้าชายกาเบรียล
ปฐมกษัตริย์ พระเจ้าเลออปอลที่ 1
สถาปนา 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2374
ที่ประทับ ปราสาทหลวงเลเกน
บรัสเซลส์,  เบลเยียม

ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทาแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข