รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดลำปาง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดลำปาง รวบรวมโดยกรมศิลปากร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข