รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปเหนือ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 8 ประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือ เป็นมรดกโลก หลายแห่ง [1]

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สถิติแก้ไข

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  สวีเดน
15 แห่ง
วัฒนธรรม 13 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
  เดนมาร์ก
10 แห่ง
วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
  นอร์เวย์
8 แห่ง
วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ฟินแลนด์
7 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ลิทัวเนีย
4 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง
  ไอซ์แลนด์
3 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  เอสโตเนีย
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง
  ลัตเวีย วัฒนธรรม 2 แห่ง

 เดนมาร์ก (ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป)แก้ไข

 
ปราสาทครอนบอร์

 นอร์เวย์แก้ไข

 
โบสถ์อูร์เนสสตาเวอ

 ฟินแลนด์แก้ไข

 
ป้อมซูโอเมนลินนา

 ลัตเวียแก้ไข

 ลิทัวเนียแก้ไข

 
ส่วนโค้งภูมิมาตรศาสตร์ชตรูเวอ

 สวีเดนแก้ไข

 
เขตพระราชฐานดรอตต์นิงฮอล์ม

 เอสโตเนียแก้ไข

 ไอซ์แลนด์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข