รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปเหนือ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 8 ประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือ เป็นมรดกโลก หลายแห่ง [1]

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สถิติแก้ไข

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  สวีเดน
15 แห่ง
วัฒนธรรม 13 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
  เดนมาร์ก
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือ)
7 แห่ง
วัฒนธรรม 5 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง[2]
  นอร์เวย์
8 แห่ง
วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ฟินแลนด์
7 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ลิทัวเนีย
4 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง
  ไอซ์แลนด์
3 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  เอสโตเนีย
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง
  ลัตเวีย วัฒนธรรม 2 แห่ง

 เดนมาร์ก (ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป)แก้ไข

 
ปราสาทครอนบอร์

 นอร์เวย์แก้ไข

 
โบสถ์อูร์เนสสตาเวอ

 ฟินแลนด์แก้ไข

 
ป้อมซูโอเมนลินนา

 ลัตเวียแก้ไข

 ลิทัวเนียแก้ไข

 
ส่วนโค้งภูมิมาตรศาสตร์ชตรูเวอ

 สวีเดนแก้ไข

 
เขตพระราชฐานดรอตต์นิงฮอล์ม

 เอสโตเนียแก้ไข

 ไอซ์แลนด์แก้ไข

หมายเหตุและอ้างอิงแก้ไข

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.
  2. เดนมาร์กมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 10 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 7 แห่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข