รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปเหนือ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 8 ประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือ เป็นแหล่งมรดกโลก หลายแห่ง [1]

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

สถิติ แก้

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  สวีเดน
15 แห่ง
วัฒนธรรม 13 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
  เดนมาร์ก
(ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปเหนือ)
8 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง[2]
  นอร์เวย์ วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ฟินแลนด์
7 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ลิทัวเนีย
5 แห่ง
วัฒนธรรม 5 แห่ง
  ลัตเวีย
3 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง
  ไอซ์แลนด์ วัฒนธรรม 1 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  เอสโตเนีย
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง

 เดนมาร์ก (ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป) แก้

 
ปราสาทครอนบอร์

 นอร์เวย์ แก้

 
โบสถ์อูร์เนสสตาเวอ

 ฟินแลนด์ แก้

 
ป้อมซูโอเมนลินนา

 ลัตเวีย แก้

 ลิทัวเนีย แก้

 
ส่วนโค้งภูมิมาตรศาสตร์ชตรูเวอ

 สวีเดน แก้

 
เขตพระราชฐานดรอตต์นิงฮอล์ม

 เอสโตเนีย แก้

 ไอซ์แลนด์ แก้

หมายเหตุและอ้างอิง แก้

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.
  2. เดนมาร์กมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 11 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 8 แห่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้