รายชื่อนครในประเทศเกาหลีเหนือ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นครในประเทศเกาหลีเหนือ (เกาหลี: ; si; ชี) แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นครที่มีสถานะการปกครองเทียบเท่ากับจังหวัด ได้แก่ เปียงยาง เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเมืองหลวงของประเทศ จัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่า จิกฮาชี หรือนครปกครองโดยตรง นครที่เทียบเท่าจังหวัดอีก 3 แห่ง ได้แก่ แคซ็อง นัมโพ และราซ็อน จัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่า ทึกพย็อลชี หรือนครพิเศษ ส่วนนครทั่วไปจะเรียกว่า ชี อยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัด มีสถานะในการปกครองเทียบเท่ากับอำเภอ

รายชื่อ แก้

หมายเหตุ
  • จำนวนประชากรของนครทั้งหมดมาจากสำมะโนของประเทศเกาหลีเหนือ ค.ศ. 2008
  • นครพิเศษในอดีตหลายแห่งที่เคยแยกออกมาจากจังหวัด ถูกรวมเข้ากับจังหวัดของตนอีกครั้ง เช่น ช็องจิน ฮัมฮึง และแคซ็อง
  • ราซ็อนถูกผนวกเข้ากับจังหวัดฮัมกย็องเหนือเมื่อ ค.ศ. 2004 แต่ต่อมาได้รับการยกฐานะกลับมาเป็นนครพิเศษใน ค.ศ. 2010 เพื่อช่วยในการจัดการการลงทุนจากต่างประเทศ
  • โชซ็อนกึลเข้ามาแทนที่ฮันจา โดยไม่มีการใช้ฮันจาอย่างเป็นทางการในเกาหลีเหนือตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1950
ประเภท ภาษาเกาหลี จำนวน
โชซ็อนกึล ฮันจา
    นครปกครองโดยตรง 직할시 直轄市 1
    นครพิเศษ 특별시 特別市 3
    นครระดับพิเศษ 특급시 特級市 0
    นคร 24
 
1 – เปียงยาง
 
2 – ฮัมฮึง
 
3 – ช็องจิน
 
4 – นัมโพ
 
5 – ว็อนซัน
นคร โชซ็อนกึล ฮันจา จังหวัด ประชากร
(ค.ศ. 2008)
จัดตั้ง
(ค.ศ.-เดือน-วัน)
อันจู 안주시 安州市 พย็องอันใต้ 240,117 1987-08- 
ช็องจิน 청진시 淸津市 ฮัมกย็องเหนือ 667,929 1985- - 
ช็องจู 정주시 定州市 พย็องอันเหนือ 189,742 1994- - 
แฮจู 해주시 海州市 ฮวังแฮใต้ 273,300 1945-09-02
ฮัมฮึง 함흥시 咸興市 ฮัมกย็องใต้ 768,551 1967- - 
ฮเวรย็อง 회령시 會寧市 ฮัมกย็องเหนือ 153,532 1991-07-08
ฮึยช็อน 희천시 熙川市 ชากัง 168,180 1967- - 
ฮเยซัน 혜산시 惠山市 รยังกัง 192,680 1954-10- 
แคช็อน 개천시 价川市 พย็องอันใต้ 319,554 1990-08- 
แคซ็อง 개성특별시 開城特別市 ACไม่มี 308,440 2019-02-28
คังกเย 강계시 江界市 ชากัง 251,971 1949-01- 
คิมแช็ก 김책시 金策市 ฮัมกย็องเหนือ 207,299 1953- - 
คูซ็อง 구성시 龜城市 พย็องอันเหนือ 196,515 1967-10- 
มันโพ 만포시 滿浦市 ชากัง 116,760 1961-10- 
มุนช็อน 문천시 文川市 คังว็อน 122,934 1991-05- 
นัมโพ 남포특별시 南浦特別市 ABไม่มี 366,341 2011-02-15
พย็องซ็อง 평성시 平城市 พย็องอันใต้ 284,386 1969- - 
เปียงยาง (พย็องยัง) 평양직할시 平壤直轄市 AAไม่มี 3,255,288 1946-09- 
ราซ็อน 라선특별시 羅先特別市 ABไม่มี 196,954 2010-01-05
ซารีว็อน 사리원시 沙里院市 ฮวังแฮเหนือ 307,764 1947- - 
ซัมจีย็อน 삼지연시 三池淵市 รยังกัง 31,471 2019-12-10
ชินโพ 신포시 新浦市 ฮัมกย็องใต้ 152,759 1960- - 
ชินอึยจู 신의주시 新義州市 พย็องอันเหนือ 359,341 1947- - 
ซ็องริม 송림시 松林市 ฮวังแฮเหนือ 128,831 1947- - 
ซุนช็อน 순천시 順川市 พย็องอันใต้ 297,317 1983-10- 
ท็อกช็อน 덕천시 德川市 พย็องอันใต้ 237,133 1986-06- 
ทันช็อน 단천시 端川市 ฮัมกย็องใต้ 345,876 1983- - 
ว็อนซัน 원산시 元山市 คังว็อน 363,127 1946-09- 

(หมายเหตุ: วันที่จัดตั้งคือวันที่นครต่าง ๆ ได้รับการจัดตั้งในสถานะปัจจุบันตามกฎหมายโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ นครทั้งหมดเคยมีอยู่มาก่อนวันที่จัดตั้งเหล่านี้)

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • Dormels, Rainer. North Korea's Cities: Industrial facilities, internal structures and typification. Jimoondang, 2014. ISBN 978-89-6297-167-5