รายชื่อส่วนหัวของเอชทีทีพี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ส่วนหัวของเอชทีทีพี เป็นส่วนประกอบหลักของการร้องขอบนเอชทีทีพี และเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการตอบรับเอชทีทีพีด้วย ส่วนหัวเหล่านี้เป็นการกำหนดลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของข้อมูลที่ร้องขอ หรือข้อมูลที่ถูกจัดสรรให้ ส่วนหัวของเอชทีทีพีแยกออกจากส่วนของเนื้อหาด้วยบรรทัดว่างหนึ่งบรรทัด ข้อมูลส่วนหัวอาจเป็นสายอักขระที่แทบจะไม่มีกฎเกณฑ์ แต่ก็มีส่วนหัวบางตัวที่เป็นที่ยอมรับและเข้าใจโดยทั่วไป

การร้องขอ

แก้
ส่วนหัว คำอธิบาย ตัวอย่าง
Accept ประเภทของเนื้อหาที่ยอมรับ Accept: text/plain
Accept-Charset รหัสอักขระที่ยอมรับ Accept-Charset: iso-8859-5
Accept-Encoding การเข้ารหัสข้อมูลที่ยอมรับ Accept-Encoding: compress, gzip
Accept-Language ภาษาที่ยอมรับในการตอบรับ Accept-Language: da
Accept-Ranges อนุญาตให้เครื่องแม่ข่ายแสดงการยอมรับการร้องขอของทรัพยากรเป็นช่วง Accept-Ranges: bytes
Authorization รหัสรับรองการยืนยันตนของผู้ใช้ Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Cache-Control ใช้เพื่อกำหนดคำสั่งชี้แนะว่าจะต้องทำตามกลไกการเก็บแคชทั้งหมดโดยตลอดทั้งการร้องขอและการตอบรับ Cache-Control: no-cache
Connection ประเภทของการเชื่อมต่อที่ตัวแทนผู้ใช้ต้องการ Connection: close
Cookie เอชทีทีพีคุกกี้ที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้จากเครื่องแม่ข่ายด้วยส่วนหัว Set-Cookie Cookie: $Version=1; UserId=JohnDoe
Content-Length ความยาวของข้อมูลเนื้อหา วัดเป็นไบต์ที่มีขนาดแปดบิต Content-Length: 348
Content-Type ชนิดไมม์ของเนื้อหาที่ร้องขอ (ใช้กับ POST และ PUT) Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Date วันที่และเวลาที่ข้อความนั้นถูกส่งไป Date: Tue, 15 Nov 1994 08:12:31 GMT
Expect แสดงพฤติกรรมที่ต้องการจากเครื่องแม่ข่ายบางชนิด Expect: 100-continue
From ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ทำการร้องขอ From: user@email.com
Host ชื่อโดเมนของเครื่องแม่ข่าย เป็นส่วนหัวที่จำเป็นต้องมีตั้งแต่ HTTP/1.1 Host: en.wikipedia.org
If-Match จะกระทำการนี้ถ้าทรัพยากรของเครื่องลูกข่ายตรงกับเครื่องแม่ข่าย โดยหลักแล้วใช้สำหรับคำสั่งอย่างเช่น PUT เพื่ออัปเดตทรัพยากรเท่านั้น หากทรัพยากรนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากผู้ใช้คนนั้นได้อัปเดตล่าสุด If-Match: "737060cd8c284d8af7ad3082f209582d"
If-Modified-Since อนุญาตให้เครื่องแม่ข่ายตอบรับว่า 304 Not Modified ถ้าทรัพยากรไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เวลาที่ระบุ If-Modified-Since: Sat, 29 Oct 1994 19:43:31 GMT
If-None-Match อนุญาตให้เครื่องแม่ข่ายตอบรับว่า 304 Not Modified ถ้าทรัพยากรไม่มีการเปลี่ยนแปลง If-None-Match: "737060cd8c284d8af7ad3082f209582d"
If-Range ถ้าทรัพยากรไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ส่งข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไปเข้ามา ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว ก็ให้ส่งข้อมูลใหม่ทั้งหมดมาให้ If-Range: "737060cd8c284d8af7ad3082f209582d"
If-Unmodified-Since กำหนดให้ส่งการตอบรับก็ต่อเมื่อทรัพยากรนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เวลาที่ระบุ If-Unmodified-Since: Sat, 29 Oct 1994 19:43:31 GMT
Max-Forwards จำกัดจำนวนครั้งที่ข้อความจะสามารถส่งต่อผ่านพร็อกซีหรือเกตเวย์ Max-Forwards: 10
Pragma ส่วนหัวที่มีการนำไปใช้เฉพาะทาง ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบบางแห่งโดยตลอดทั้งการร้องขอและการตอบรับ Pragma: no-cache
Proxy-Authorization รหัสรับรองการยืนยันตนสำหรับการเชื่อมต่อผ่านพร็อกซี Proxy-Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
Range ร้องขอข้อมูลทรัพยากรบางส่วน Range: bytes=500-999
Referer ที่อยู่เว็บของเว็บเพจก่อนหน้า ซึ่งมีการเชื่อมโยงโดยตรงมายังหน้าที่ร้องขอ Referer: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
TE การเข้ารหัสข้อมูลที่ผู้ใช้คาดหวังว่าจะได้รับ TE: trailers, deflate;q=0.5
Upgrade สอบถามเครื่องแม่ข่ายให้อัปเดตโพรโทคอลอื่น ๆ Upgrade: HTTP/2.0, SHTTP/1.3, IRC/6.9, RTA/x11
User-Agent สายอักขระแสดงชื่อของโปรแกรมตัวแทนผู้ใช้ User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; X11)
Via แจ้งให้เครื่องแม่ข่ายทราบว่าการร้องขอส่งผ่านมาจากพร็อกซีใด Via: 1.0 fred, 1.1 nowhere.com (Apache/1.1)
Warn คำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเนื้อหาทรัพยากร Warn: 199 Miscellaneous warning

การตอบรับ

แก้
ส่วนหัว คำอธิบาย ตัวอย่าง
Accept-Ranges เครื่องแม่ข่ายแจ้งว่ายอมรับช่วงของเนื้อหาแบบใด Accept-Ranges: bytes
Age อายุขัยของวัตถุที่จะอยู่ในพร็อกซีเป็นวินาที Age: 12
Allow การกระทำที่สามารถใช้ได้ทรัพยากรที่ระบุ ใช้กับรหัสสถานภาพ 405 Method Not Allowed Allow: GET, HEAD
Cache-Control แจ้งไปยังกลไกการเก็บแคชไปยังเครื่องลูกข่าย ไม่ว่าวัตถุนี้จะเก็บลงแคชหรือไม่ Cache-Control: no-cache
Content-Encoding ประเภทของการเข้ารหัสที่ใช้กับข้อมูลนี้ Content-Encoding: gzip
Content-Language ภาษาของเนื้อหา Content-Language: da
Content-Length ความยาวของข้อมูลเนื้อหา วัดเป็นไบต์ที่มีขนาดแปดบิต Content-Length: 348
Content-Location ตำแหน่งทางเลือกสำหรับข้อมูลที่คืนกลับไป Content-Location: /index.htm
Content-Disposition เปิดโอกาสให้ขึ้นกล่องโต้ตอบ "ดาวน์โหลดไฟล์" สำหรับชนิดไมม์ที่รู้จัก Content-Disposition: attachment; filename=fname.ext
Content-MD5 ผลรวม MD5 ของเนื้อหาในการตอบรับ แปลงเป็นรูปแบบ Base64 Content-MD5: 3167b9c13ad2b6d36946493fc47976c8
Content-Range ใช้บอกว่าเนื้อหาที่ตอบรับเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเต็มในช่วงที่กำหนด Content-Range: bytes 21010-47021/47022
Content-Type ชนิดไมม์ของเนื้อหานี้ Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date วันที่และเวลาที่ข้อความนั้นถูกส่งมาจากเครื่องแม่ข่าย Date: Tue, 15 Nov 1994 08:12:31 GMT
ETag ตัวระบุสำหรับรุ่นเฉพาะของทรัพยากร มักจะเป็นฟังก์ชันแฮช ETag: 737060cd8c284d8af7ad3082f209582d
Expires วันและเวลาที่กำหนดว่าการตอบรับจะกลายเป็นข้อมูลล้าสมัย Expires: Thu, 01 Dec 1994 16:00:00 GMT
Last-Modified วันและเวลาเปลี่ยนแปลงล่าสุดของวัตถุที่ร้องขอ ในรูปแบบ RFC 2822 Last-Modified: Tue, 15 Nov 1994 12:45:26 GMT
Location ใช้สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือใช้เมื่อทรัพยากรใหม่ถูกสร้างขึ้น Location: http://www.w3.org/pub/WWW/People.html
Pragma ส่วนหัวที่มีการนำไปใช้เฉพาะทาง ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบบางแห่งโดยตลอดทั้งการร้องขอและการตอบรับ Pragma: no-cache
Proxy-Authenticate แจ้งไปยังผู้ใช้ให้มีการยืนยันตนสำหรับการเชื่อมต่อผ่านพร็อกซี Proxy-Authenticate: Basic
Refresh ใช้สำหรับการเปลี่ยนทาง หรือใช้เมื่อทรัพยากรใหม่ถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างนี้เป็นการเปลี่ยนทางหลังจาก 5 วินาที (ส่วนหัวนี้เป็นส่วนขยายที่เป็นเอกสิทธิ์ของเนตสเคปซึ่งไม่เป็นมาตรฐาน แต่ก็รองรับโดยเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่) Refresh: 5; url=http://www.w3.org/pub/WWW/People.html
Retry-After ถ้าหากทรัพยากรไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนหัวนี้จะบอกให้เครื่องลูกข่ายส่งการร้องขอมาอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาหลังจากนี้เป็นวินาที Retry-After: 120
Server ชื่อของเครื่องแม่ข่าย Server: Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux)
Set-Cookie เอชทีทีพีคุกกี้ Set-Cookie: UserID=JohnDoe; Max-Age=3600; Version=1
Trailer The Trailer general field value indicates that the given set of header fields is present in the trailer of a message encoded with chunked transfer-coding. Trailer: Max-Forwards
Transfer-Encoding รูปแบบของการเข้ารหัสซึ่งใช้สำหรับการส่งทรัพยากรอย่างปลอดภัยไปยังผู้ใช้ Transfer-Encoding: chunked
Vary แจ้งไปยังพร็อกซีขาลงว่าจะให้จับคู่การร้องขอในครั้งหน้าอย่างไร เพื่อที่จะตัดสินว่าควรใช้การตอบรับที่อยู่ในแคช แทนที่จะร้องขอทรัพยากรมาใหม่อีกครั้ง Vary: *
Via แจ้งให้เครื่องลูกข่ายทราบว่าการตอบรับส่งผ่านมาจากพร็อกซีใด Via: 1.0 fred, 1.1 nowhere.com (Apache/1.1)
Warn คำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเนื้อหาทรัพยากร Warn: 199 Miscellaneous warning
WWW-Authenticate แสดงรูปแบบของการยืนยันตนที่ใช้สำหรับการเข้าถึงทรัพยากรที่ร้องขอ WWW-Authenticate: Basic

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้