รายชื่อสายพันธุ์หมา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อสายพันธุ์สุนัข เป็นการรวบรวมรายชื่อสายพันธุ์สุนัขทั่วโลก เพื่อเป็นการสะดวกต่อค้นหา การศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับวงจรชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัข

สำหรับผู้ที่จะเพิ่มเติมรายชื่อสายพันธุ์สุนัข ขอให้เรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มเติมรายชื่อ ในส่วนของรายชื่อสายพันธุ์สุนัขที่มีคนเริ่มเขียนบทความแล้วดูได้ที่ หมวดหมู่รายชื่อสายพันธุ์สุนัข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

^ เลิฟเชินเป็นสุนัขที่หายากที่สุดในโลก

อ้างอิงแก้ไข

  • บีเกิ้ล และ บูล เทอเรียร์ สะกดตามรายชื่อมาตรฐานสายพันธุ์สุนัขในกลุ่มฮาวนด์ ข้อมูลจากทางบรรณานุกรรมของหอสมุดแห่งชาติ จากหนังสือ มาตรฐานสายพันธุ์สุนัขที่นิยมเลี้ยง (Dogs in the book for dog lover) เนฟเวอร์ กิฟท์ อัพ Dogs in the book กรุงเทพฯ : เนฟเวอร์ กิฟท์ อัพ, 2548. จำนวน 150 หน้า. (ISBN 974-93306-5X)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข