แดลเมเชียน (อังกฤษ: Dalmatian) เป็นสายพันธุ์สุนัขมีถิ่นกำเนิดในประเทศโครเอเชีย (Croatia) มีลักษณะเด่น คือ จุดสีดำที่ปรากฏอยู่ทั่วร่างกายสุนัข

แดลเมเชียน
ในวัยนี้จุดดำปรากฏอย่างเลือนลาง