รายชื่อวัดในจังหวัดระยอง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดระยอง ธรรมยุต

พระอารามหลวงในจังหวัดระยองแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข


วัดราษฏร์ในจังหวัดระยองแก้ไข

อำเภอนิคมพัฒนาแก้ไข

มหานิกายแก้ไข

ตำบลนิคมพัฒนาแก้ไข
ตำบลพนานิคมแก้ไข
ตำบลมะขามคู่แก้ไข
ตำบลมาบข่าแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

อำเภอเขาชะเมาแก้ไข

มหานิกายแก้ไข

ตำบลเขาน้อยแก้ไข
ตำบลชำฆ้อแก้ไข
ตำบลน้ำเป็นแก้ไข
ตำบลห้วยทับมอญแก้ไข

อำเภอแกลงแก้ไข

มหานิกายแก้ไข

ตำบลกระแสร์บนแก้ไข
ตำบลกร่ำแก้ไข
ตำบลกองดินแก้ไข
ตำบลคลองปูนแก้ไข
ตำบลชากโดนแก้ไข
ตำบลชากพงแก้ไข
ตำบลท่าเกวียนแก้ไข
ตำบลทุ่งควายกินแก้ไข
ตำบลเนินฆ้อแก้ไข
ตำบลบ้านนาแก้ไข
ตำบลปากน้ำกระแสแก้ไข
ตำบลพังราดแก้ไข
ตำบลวังหว้าแก้ไข
ตำบลสองสลึงแก้ไข
ตำบลห้วยยางแก้ไข

ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

อำเภอบ้านค่ายแก้ไข

มหานิกายแก้ไข

ตำบลชากกอไผ่แก้ไข
ตำบลชากบกแก้ไข
ตำบลตาขันแก้ไข
ตำบลบางบุตรแก้ไข
ตำบลบ้านค่ายแก้ไข
ตำบลพนานิคมแก้ไข
ตำบลมาบข่าแก้ไข
ตำบลหนองตะพานแก้ไข
ตำบลหนองบัวแก้ไข
ตำบลหนองละลอกแก้ไข

ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

อำเภอบ้านฉางแก้ไข

มหานิกายแก้ไข

ตำบลบ้านฉางแก้ไข
ตำบลพลาแก้ไข
ตำบลสำนักท้อนแก้ไข

ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

อำเภอปลวกแดงแก้ไข

มหานิกายแก้ไข

ตำบลตาสิทธิ์แก้ไข
ตำบลปลวกแดงแก้ไข
ตำบลมาบยางพรแก้ไข
ตำบลแม่น้ำคู้แก้ไข
ตำบลละหารแก้ไข
ตำบลหนองไร่แก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองระยองแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอวังจันทร์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข