รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2493

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2493

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
เคหาสน์สีแดง (2493) บทประพันธ์: ดวงดาว นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ชลิต สุเสวี
โจรล้างโจร (2493) ผู้กำกับ: สิงห์ อิ่มลาภ นำแสดงโดย: สิงห์ อิ่มลาภ, เพลิน สุขเจริญ, พายัพ นฤภัย, เสริม ยนตรกิจ ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2493
ชาติชาย (2493) นำแสดงโดย: สมชาย ตัณฑ์กำเนิด ฉายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493
ชาติอ้ายเสือ (2493)
ชายสะไบ (2493)
ชายใจเพ็ชร์ (2493)
ดาบทหารเสือ (2493) บทประพันธ์: ยโสธร ร่วมกับ พันตรี ผู้สร้าง: พันตรีศิลปะ ผู้กำกับ: พันตรี นำแสดงโดย: ยุพา อุทยานานนท์, สมพัต เรืองนนท์, ชลอ ไตรตรองสอน, สถาพร มุกดาประกร ฉายวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
แดนกะเหรี่ยง (2493)
แดนดาวโจร (2493)
ตะรุเตา (2493)
ต้นรักดอกโศก (2493) บทประพันธ์: สนาน คราประยูร ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ทวีวรรณ นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, วรรณภา วิเศษประภา, สนาน คราประยูร, ลัดดา พึงจิตต์, สมชาย ไชยาคำ ฉายวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493
ทหารใหม่ (2493) ผู้สร้าง: ราชมิตร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จอก ดอกจันทร์ นำแสดงโดย: สมพงษ์ พงษ์มิตร, จันตรี สาริกบุตร, จอก ดอกจันทร์ ฉายวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
ทาสกบฏ (2493) บทประพันธ์: ชั้น แสงเพ็ญ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: สมถวิล มุกดาประกร, แพรวพรรณ สถิตย์วงศ์, ไศล พระขรรค์ชัย, สุจินต์ สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2493
ทาสขบถ (2493)
ทุ่งทมิฬ (2493) ผู้กำกับ: พันธ์จันทร์ นำแสดงโดย: สมพงศ์ จันทรประภา, ภักดิ์ มหาสารินันท์, เพ็ญแข กัญจารึก ฉายวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493
ทุ่งนเรศวร (2493) นำแสดงโดย: ชัชวาลย์ โชติสุข, ลำเนา เดชณรงค์, เฉลิม บุณยเกียรติ ฉายวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2493
นักโทษมหันต์ (2493)
นางตานี (2493) บทประพันธ์: สุจารีย์ ผู้สร้าง: วราวัตต์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ร. พินัย ราชกิจ นำแสดงโดย: จรรยา สุวคนธ์, แฉล้ม คงนิยม, สวัสดิ วิบูลเวช, สุมาลี เศวตเศรณี ฉายวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2493
นิทรา-สายัณห์ (2493) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประสงค์สิงห์ กมลศักดิ์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมบัติ คงจำเนียร, จรรยา พันธ์ทรัพย์, ชะนะ พันธ์ทรัพย์, โชติ พุกกะพันธ์, บรรจง อุทัยจันทร์ ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2493
บาปทรมาน (2493)
ปางเสือไห้ (2493)
โป๊ะแตก (2493)
พันท้ายนรสิงห์ (2493) บทประพันธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: ชูชัย พระขรรค์ชัย, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ชั้น แสงเพ็ญ, ถนอม อัครเศรณี, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2493
เพลงหวานใจ (2480) (กลับมาฉายใหม่)
เพลิงอาฆาต (2493)
เพื่อนตาย (2493)
ภาพยนตร์ประมวลข่าว พระบรมพิธีราชาภิเษก (2493)
เมื่อญี่ปุ่นเข้าครอง (2493)
ยอดสงสาร (2493) ผู้สร้าง: ศรีบูรพาภาพยนตร์ ฉายวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2493
รอยไถ (2493) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม ผู้สร้าง: กรุงเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สดศรี บูรพารมณ์ นำแสดงโดย: คำรณ สัมบุณณานนท์, สมชาย ตัณฑกำเนิด, พรพรรณ วรรณมาศ ฉายวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2493
รอยไถ (สร้างใหม่) (2493)
รักระเบิด (2493)
ลูกนางนาค (2493)
ลูกนางนาคพระโขนง (2493)
ล้างบาง (2493) ผู้สร้าง: สุเทพภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ทนง ดำรงค์กุล, สุวรรณา จันทร์จำ, ผดุงศักดิ์ บุณยรัตนพันธ์ ฉายวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
วังหลวงวังหลัง (2493) ผู้สร้าง: บูรพาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พรานบูรพ์ นำแสดงโดย: ปัญจ สุทธสินทร, ลินยู สงวนมณี, จุมพล กาญจนินทุ, ปานตา บุษยะจารุ, สงวน กลิ่นหอม, เสงี่ยม กลิ่นหอม, จงกลณี บำเพ็ญทรัพย์, หม่อมหลวงโกมล ปราโมช ฉายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2493
ศรพยาบาท (2493)
ศาสนารักของนางโจร (2493)
ศึกบางระจัน (2493)
สมิงป่าสัก (2493) บทประพันธ์: เชื้อ อินทรทูต ผู้สร้าง: เอเชียภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิน นำแสดงโดย: วสันต์ สุนทรปักษิน, สุดสงวน พวงดารา, พิมพ์ พวงนาค, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2493
สองเกลอเข้ากรุง (2493)
สะใภ้ทาส (2493) บทประพันธ์: สนาน คราประยูร ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: วรรณภา วิเศษประภา, เชาว์ แคล่วคล่อง, ลิ้นจี่, แกร วิเศษประภา, อุ่นใจ สุวรรณจิตต์, สุณี มาสยะ, รำเพย ณ นคร ฉายวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2493
สามเสือสุพรรณ (2493) ผู้สร้าง: นภาภาพยนตร์ ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2493
เสือเวาะเมืองชล (2493) ฉายวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2493
เสือไทยอาละวาด (สุภาพบุรุษเสือไทยภาคสมบูรณ์) (2493)
แสนแสบ (2493) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม ผู้สร้าง: ศรีบูรพาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: จำรัส สุวคนธ์, รุณี แก้วเมฆ, ทานทัต วิภาตโยธิน
เหมืองระเบิด (2493) ฉายวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2493
อ้ายย่ามแดง (2493) ผู้สร้าง: ศิลปินภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมชาย ตัณฑ์กำเนิด ฉายวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2493


อ้างอิงแก้ไข