รายชื่อนครในประเทศเกาหลีเหนือ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือ รายชื่อนครในประเทศเกาหลีเหนือ

รายชื่อนครแก้ไข

นคร ฮันกึล ฮันจา จังหวัด ประชากร
(2551)
อันจู 안주 安州 จังหวัดพย็องอันใต้ 240,117
ช็องจิน 청진 清津 จังหวัดฮัมกย็องเหนือ 667,929
ช็องจู 정주 定州 จังหวัดพย็องอันเหนือ 189,742
แฮจู 해주 海州 จังหวัดฮวังแฮใต้ 273,300
ฮัมฮึง 함흥 咸興 จังหวัดฮัมกย็องใต้ 768,551
ฮเวรย็อง 회령 會寧 จังหวัดฮัมกย็องเหนือ 153,532
ฮีช็อน 희천 熙川 จังหวัดชากัง 168,180
ฮเยซัน 혜산 惠山 จังหวัดรยังกัง 192,680
แคช็อน 개천 价川 จังหวัดพย็องอันใต้ 319,554
แคซ็อง 개성 開城 Aเมืองพิเศษ 308,440
คังกเย 강계 江界 จังหวัดชากัง 251,971
คิมแช็ก 김책 金策 จังหวัดฮัมกย็องเหนือ 207,299
คูซ็อง 구성 龜城 จังหวัดพย็องอันเหนือ 196,515
มันโพ 만포 滿浦 จังหวัดชากัง 116,760
มุนช็อน 문천 文川 จังหวัดคังว็อน 122,934
นัมโพ 남포 南浦 Aเมืองพิเศษ 366,341
พย็องซ็อง 평성 平城 จังหวัดพย็องอันใต้ 284,386
เปียงยาง (พย็องยัง) 평양 平壤 Aเมืองที่ได้รับการปกครองโดยตรง 3,255,288
ราซ็อน 라선 羅先 Aเมืองพิเศษ 196,954
ซารีว็อน 사리원 沙里院 จังหวัดฮวังแฮเหนือ 307,764
ชินโพ 신포 新浦 จังหวัดฮัมกย็องใต้ 152,759
ชินอึยจู 신의주 新義州 จังหวัดพย็องอันเหนือ 359,341
ซ็องนิม 송림 松林 จังหวัดฮวังแฮเหนือ 128,831
ซุนช็อน 순천 順川 จังหวัดพย็องอันใต้ 297,317
ท็อกช็อน 덕천 德川 จังหวัดพย็องอันใต้ 237,133
ทันช็อน 단천 端川 จังหวัดฮัมกย็องใต้ 345,876
ว็อนซัน 원산 元山 จังหวัดคังว็อน 363,127

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข