รายชื่อธงในยิบรอลตาร์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางต่อไปนี้แสดงภาพธงต่างๆ ที่ใช้ในดินแดน ยิบรอลตาร์ ซึ่งเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร สำหรับธงอื่นๆ นอกเหนือจากนี้สามารถศึกษาได้ที่บทความ ธงในสหราชอาณาจักร

ธงประจำดินแดนแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ธงชาติยิบรอลตาร์ ลักษณะตามที่ปรากฏในตราแผ่นดินของยิบรอลตาร์ กล่าวคือ เป็นธงสีขาวมีแถบขนาดเล็กสีแดงพาดตามยาวที่ตอนล่างของธง ภายในมีรูปปราสาทสามยอดสีแดงบนพื้นขาว ห้อยกุญแจสีทองลงมาที่แถบสีแดง

ธงผู้ว่าการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2418 - 2472 ธงผู้ว่าการแห่งยิบรอลตาร์ ธงชาติสหราชอาณาจักร มีตราแผ่นดินดังปรากฏในธงชาติล้อมด้วยช่อใบไม้เป็นรูปวงกลมที่กลางธง
  พ.ศ. 2472 - 2525
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2525

ธงเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ธงเรือพลเรือนยิบรอลตาร์ ธงเรือพลเรือนสหราชอาณาจักร (พื้นสีแดง) มีภาพตราแผ่นดินที่ด้านปลายธง
  พ.ศ. 2418 - 2464 ธงเรือรัฐบาลยิบรอลตาร์ (แบบเดิม) ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร (พื้นสีน้ำเงิน) มีภาพตราแผ่นดินในวงกลมสีขาวที่ด้านปลายธง
  พ.ศ. 2464 - 2472 ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร (พื้นสีน้ำเงิน) มีภาพตราแผ่นดินที่ด้านปลายธง
  พ.ศ. 2472 - 2542
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ธงเรือรัฐบาลยิบรอลตาร์