ธงชาติยิบรอลตาร์

ธงชาติยิบรอลตาร์ เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขยายแบบมาจากภาพตราแผ่นดินของยิบรอลตาร์ สัดส่วนธงนั้นกว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนบนเป็นพื้นสีขาวแบ่งตามแนวนอน กว้าง 2 ใน 3 ของความกว้างธงทั้งหมด กลางธงมีรูปปราสาทสามหอคอยสีแดง แต่ละหอคอยนั้นมีประตูและหน้าต่างอย่างละ 1 ช่อง ตอนล่างของธงเป็นแถบสีแดง กว้าง 1 ใน 3 ของความกว้างธงทั้งหมด กลางแถบสีนี้มีรูปกุญแจสีเหลืองซึ่งห้อยต่อมาจากฐานหอคอยสีแดงหอกลาง สมเด็จพระราชินีอิสซาเบลลาแห่งอาณาจักรคาสติลได้มีพระบรมราชเสาวนีย์ให้ใช้ธงนี้เป็นธงประจำดินแดนมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2045 แต่ได้ประกาศเป็นธงชาติตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรเมื่อปี พ.ศ. 2525

ธงชาติยิบรอลตาร์
การใช้ธงชาติ และ ธงเรือพลเรือน และ ธงเรือรัฐบาล
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
ลักษณะธงพื้นขาวมีแถบสีแดงขนาดเล็กที่ตอนล่าง ในธงนั้นมีรูปปราสาทสีแดงสามหอคอย ใต้หอกลางของปราสาทนั้นมีรูปกุญแจสีเหลืองห้อยลงมายังพื้นที่สีแดง

ธงชาติยิบรอลตาร์นี้มีความแตกต่างจากธงชาติของบรรดาดินแดนอาณานิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร ตรงที่ไม่ได้ใช้ธงพื้นน้ำเงินแบบธงเรือสหราชอาณาจักรเป็นธงชาติ แต่ใช้เป็นเพียงแค่ธงของรัฐบาลเท่านั้น

ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของยิบรอลตาร์ กล่าวคือ รูปปราสาทสามหอคอยหมายถึงป้อมปราการแห่งยิบรอลตาร์ ส่วนกุญแจแสดงถึงความสำคัญของป้อมในฐานะที่เป็นกุญแจที่ไขไปสู่พื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้