รายชื่อธงในประเทศแอลเบเนีย

ตารางข้างล่างนี้แสดงชนิดธงชาติประเภทต่างๆที่ใช้ในแอลเบเนีย.

ธงชาติแก้ไข

Flag Date Use Description
  7 เมษายน, พ.ศ. 2535 ธงชาติแอลเบเนีย ธงพื้นสีแดง ตรงกลางธงมีรูปนกอินทรีสองหัวกำลังสยายปีก.

ธงประจำตำแหน่งแก้ไข

Flag Date Use Description
  พ.ศ. 2557 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี หมวกแห่งสแกนเดอร์เบิร์กเหนือรูปนกอินทรี รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ แต่เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส.

ธงทหารแก้ไข

Flag Date Use Description
  ธงกองทัพบกแอลเบเนีย
  ธงกองทัพเรือแอลเบเนีย
  ธงกองทัพอากาศแอลเบเนีย
  ธงกองส่งกำลังบำรุงแอลเบเนีย
  ธงกองพลสนับสนุนแอลเบเนีย
  ธงกองบัญชาการศึกษาแอลเบเนีย
  ธงตำรวจแอลเบเนีย

ธงเรือแก้ไข

Flag Date Use Description
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2463
นำกลับมาใช้อีกครั้ง พ.ศ. 2535
ธงเรือพาณิชยนาวี ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีแดง-ดำ-แดง.
  ตั้งแต่พ.ศ. 2535 ธงเรือรัฐบาล ธงพื้นสีขาว ที่ด้านล่างสุดของธงมีแถบสีนำเงินพาด ตรงกลางผืนธงมีรูปนกอินทรีสองหัวกำลังสยายปีก.
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงเรือพิทักษ์ชายแดน และ ยามชายฝั่ง ธงพื้นสีขาว ที่ด้านล่างสุดของธงมีแถบสีเขียวพาด ตรงกลางผืนธงมีรูปนกอินทรีสองหัวกำลังสยายปีก.
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ธงรัฐนาวี ธงพื้นสีขาว ที่ด้านล่างสุดของธงมีแถบสีแดงพาด ตรงกลางผืนธงมีรูปนกอินทรีสองหัวกำลังสยายปีก.

ธงในอดีตแก้ไข

ธงชาติแก้ไข

Flag Date Use Description
  พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2457 ธงรัฐบาลชั่วคราวแห่งแอลเบเนีย
  พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2463 ธงชาติราชรัฐแอลเบเนีย
  พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2469 ธงชาติราชรัฐแอลเบเนีย
ธงชาติสาธารณรัฐที่ 1
.
  พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2471 ธงชาติสาธารณรัฐแอลเบเนียที่ 1
  พ.ศ. 2471 - พ.ศ. 2482 ธงชาติราชอาณาจักรแอลเบเนีย ลักษณะอย่างธงชาติ มีตราเครื่องหมายหมวกแห่งสแกนเดอร์เบิร์กเหนือรูปนกอินทรี .
  พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2486 ธงชาติแอลเบเนียภายใต้การยึดครองของอิตาลี
  พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2487 ธงชาติแอลเบเนียภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมัน ลักษณะอย่างธงชาติ แต่รูปนกอินทรีอยู่เยื้องกลางซ้าย และ สัดส่วนของธงเป็น 1:2
  พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2489 ธงชาติรัฐบาลประชาธิปไตยแอลเบเนีย ลักษณะอย่างธงชาติ มุมบนคันธงมีรูปค้อนเขียวสีทองวาง
  2489 - พ.ศ. 2535 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนแอลเบเนีย ลักษณะอย่างธงชาติ ที่เหนือรูปนกอินทรีมีดาวแดงขอบเหลืองวาง

ธงหมายยศพระราชวงศ์แก้ไข

Flag Date Use Description
  พ.ศ. 2457 - 2463 ธงสำหรับเจ้าผู้ครองนครรัฐ
  ธงสำหรับภริยาเจ้าผู้ครองนครรัฐ
  ธงสำหรับมกุฎราชกุมาร .

ดูเพิ่มแก้ไข

}}