รายชื่อธงในประเทศอียิปต์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางข้างล่างนี้แสดงธง ที่ใช้ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ อ่านเพิ่มเติมที่หัวข้อธงชาติอียิปต์

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ประกาศใช้ การใช้ ลักษณะ
  ค.ศ. 1984 – ปัจจุบัน ธงชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
(ตามกฎหมายเลขที่ 144 ค.ศ. 1984)
ธงสามสีสามแถบแนวนอนขนาดเท่ากัน พื้นสีแดง-ขาว-ดำ มีรูปนกอินทรีแห่งศอลาฮุดดีนที่กลางแถบสีขาว[1]
  ค.ศ. 1971 – 1984 ธงของอียิปต์ในสมัยสหพันธ์สาธารณรัฐอาหรับ
(ตามกฎหมายเลขที่ 3 ค.ศ. 1971)
ธงสามสีสามแถบแนวนอนขนาดเท่ากัน พื้นสีแดง-ขาว-ดำ มีรูปเหยี่ยวแห่งกูเรชที่กลางแถบสีขาว[1]
  ค.ศ. 1958 – 1971 ธงของอียิปต์ในสมัยสหสาธารณรัฐอาหรับ
(ตามกฤษฎีกาเลขที่ 12 ลงวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1958)
ธงสามสีสามแถบแนวนอนขนาดเท่ากัน พื้นสีแดง-ขาว-ดำ มีรูปดาวห้าแฉกสีเขียวสองดวงที่กลางแถบสีขาว ดาวสองดวงบนธงหมายถึงอียิปต์และ ซีเรีย[2]
  ค.ศ. 1923 – 1958 ธงชาติราชอาณาจักรอียิปต์และซูดาน และ สาธารณรัฐอียิปต์
(ตามกฎหมายเลขที่ 47 ค.ศ. 1923)
ธงเดือนเสี้ยวสีขาวล้อมดาวห้าแฉกสามดวงในพื้นสีเขียว[3]
  ค.ศ. 1914 – 1923 ธงของรัฐสุลต่านแห่งอียิปต์ ธงพื้นสีแดง มีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีขาว[3]
  ค.ศ. 1881 – 1914 ธงของรัฐเคดีฟแห่งอียิปต์และซูดาน ในความยึดครองของสหราชอาณาจักร ธงพื้นสีแดง มีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีขาว[3]
  ค.ศ. 1867 – 1881 ธงของรัฐเคดีฟแห่งอียิปต์ รูปเดือนเสี้ยวและดาวรวมสามคู่ ประดับอยู่ทางด้านติดคันธงบนพื้นธงสีแดง[3]
  ค.ศ. 1826 – 1867 ธงของอียิปต์ในความปกครองแห่งจักรวรรดิออตโตมาน ปรับปรุงแบบโดยมุฮัมมัดอาลีแห่งอียิปต์ ธงพื้นสีแดง มีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกสีขาว[3]
  ใช้มาจนถึง ค.ศ. 1826 ธงชาติจักรวรรดิออตโตมาน ธงพื้นสีแดง มีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวหกแฉกสีขาว[3]

ธงประธานาธิบดีแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงประธานาธิบดีอียิปต์

ตลอดสมัยแห่งสาธารณรัฐ ธงประจำตำแหน่งสำหรับประธานาธิบดี มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่มีการเพิ่มรูปตราแผ่นดินรูปเหยี่ยวหรือนกอินทรีลงบนมุมซ้ายบนของธงอยู่เสมอ[1] ทั้งนี้ แม่ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มาตรา 150 จะบัญญัติว่าประธานาธิบดีมีฐานะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพอียิปต์โดยตำแหน่ง แต่ธงสำหรับตำแหน่งดังกล่าวได้มีการออกแบบให้ผิดจากธงของตำแหน่งประธานาธิบดี กล่าวคือ เป็นธงแบบเดียวกับธงชาติ แต่มีรูปนกอินทรีแห่งศอลาฮุดดีนจับอยู่เหนือดาบคู่ไขว้ นอกจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพอียิปต์ยังมีธงสำหรับกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศเป็นการเฉพาะอีกต่างหาก ในเอกสารทางการทหารของอียิปต์กล่าวว่าการแสดงธงผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อประธานาธิบดีเดินทางไปเยือนหน่วยทหาร โดยการประดับธงนั้นจะต้องให้ธงชาติอยู่ตรงกลาง ธงประธานาธิบดีอยู่ทางด้านขวาของธงชาติ และธงผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่ทางด้านซ้ายของธงชาติ[4]

ภาพธง ประกาศใช้ การใช้ ลักษณะ
  1984 – ปัจจุบัน ธงประธานาธิบดี ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ มุมธงบนด้านคันธงมีรูปตราแผ่นดินสีทองอีกตราหนึ่ง (รูปนกอินทรีแห่งศอลาฮุดดีน) ประดับอยู่บนพื้นสีแดง [4]
  1972 – 1984 ธงประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐอาหรับ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐอาหรับ (ธงสามสีสามแถบแนวนอนสีแดง-ขาว-ดำ แต่ละแถบล้วนกว้างเท่ากัน) ในแถบสีแดงบริเวณมุมธงบนด้านคันธงมีรูปตราแผ่นดินสีทอง (เหยี่ยวแห่งกูเรช)[4]

ธงทหารแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงกองทัพอียิปต์
ภาพธง ประกาศใช้ การใช้ ลักษณะ
  1984 – ปัจจุบัน ธงกองทัพบก ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ในแถบสีแดงบริเวณมุมธงบนด้านคันธงมีดาบโค้งคู่ไขว้สีขาว[4]
  1984 – ปัจจุบัน ธงกองทัพอากาศ ธงพื้นสีฟ้า มุมบนคันธงมีรูปธงชาติ ที่ปลายธงมีเป้าหน้าวัวของกองทัพอากาศ [4]
  1984 – ปัจจุบัน ธงกองทัพเรือ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ในแถบสีแดงบริเวณมุมธงบนด้านคันธงมีสมอคู่ไขว้สีขาว [4]
  1972 – 1984 ธงกองทัพเรือ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐอาหรับ (ธงสามสีสามแถบแนวนอนสีแดง-ขาว-ดำ แต่ละแถบล้วนกว้างเท่ากัน) ในแถบสีแดงบริเวณมุมธงบนด้านคันธงมีสมอคู่ไขว้สีขาว[4]
  1922 – 1952 ธงกองทัพบกในยุคราชอาณาจักรอียิปต์ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติราชอาณาจักรอียิปต์ บริเวณมุมธงบนด้านคันธงมีดาบโค้งคู่ไขว้สีขาว[4]
  1922 – 1952 ธงกองทัพอากาศในยุคราชอาณาจักรอียิปต์ ธงพื้นสีฟ้า มุมบนคันธงมีรูปธงชาติราชอาณาจักรอียิปต์ ที่ปลายธงมีเป้าหน้าวัวของกองทัพอากาศ [4]
  1922 – 1952 ธงกองทัพเรือในยุคราชอาณาจักรอียิปต์ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติราชอาณาจักรอียิปต์ บริเวณมุมธงบนด้านคันธงมีสมอคู่ไขว้สีขาว[4]

ธงสมัยราชวงศ์มูฮัมหมัดอาลีแก้ไข

ภาพธง ประกาศใช้ การใช้ ลักษณะ
  1923 – 1953 ธงประจำพระองค์ของกษัตริย์แห่งอียิปต์
(ตามพระบรมราชโองการหมายเลข 90 ค.ศ. 1923)
  ? – 1953 ธงเรือประจำพระองค์ของกษัตริย์แห่งอียิปต์
  1946 – 1953 ธงเรือประจำพระองค์กษัตริย์ สำหรับกองทัพอากาศ
(ตามพระบรมราชโองการหมายเลข 40 ค.ศ. 1946)
  1946 – 1953 ธงเครื่องบินราชพาหนะ
(ตามพระบรมราชโองการหมายเลข 40 ค.ศ. 1946)
  1946 – 1953 ธงมกุฎราชกุมาร
(ตามพระบรมราชโองการหมายเลข 28 ค.ศ. 1946)
  1946 – 1953 ธงเรือประจำพระองค์ของมกุฎราชกุมารแห่งอียิปต์
(ตามพระบรมราชโองการหมายเลข 28 ค.ศ. 1946)
  1946 – 1953 ธงมกุฎราชกุมาร สำหรับกองทัพอากาศ
(ตามพระบรมราชโองการหมายเลข 28 ค.ศ. 1946)

ธงอย่างไม่เป็นทางการแก้ไข

ภาพธง ประกาศใช้ การใช้ ลักษณะ
  1919 ธงในการต่อต้านการยึดครองของสหราชอาณาจักร ค.ศ. 1919 ธงพื้นสีเขียวมีรูปกางเขนและเดือนเสี้ยวสีขาว ใช้เป็นสัญลักษณ์ร่วมของชาวอียิปต์ที่เป็นชาวมุสลิมและชาวคริสต์กลุ่มคอปติคในการต่อต้านการยึดครองของสหราชอาณาจักร[3]
  1952 – 1958 "ธงปลดแอก" ในช่วงหลังจากการปฏิวัติอียิปต์ ค.ศ. 1952 ธงสามสีสามแถบแนวนอนสีแดง สีขาว และสีดำ แต่ละแถบกว้างเท่ากัน มีรูปนกอินทรีแห่งศอลาฮุดดีนสีทองของสาธารณรัฐ กลางอกนกอินทรีมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาวสีขาวในวงกลมพื้นสีเขียว

อ้างอิงแก้ไข

  • el Ansary, Nasser (2001). "Évolution du drapeau égyptien". L'Encyclopédie des souverains d'Égypte des pharaons à nos jours (in French). Alleur: Éditions du Perron. pp. 142–147. ISBN 9782871141730. OCLC 48965345. Unknown parameter |trans_chapter= ignored (help); Unknown parameter |trans_title= ignored (help)

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • "Historical flags of Egypt" (PDF, 3.59 MB) (in Arabic). Egypt State Information Service. สืบค้นเมื่อ 2010-07-13.