รายชื่อการครอบครองของประเทศนอร์เวย์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
Norwegian kingdom and some of its current overseas territories

การครอบครองในปัจจุบันแก้ไข

พื้นที่โพ้นทะเลทั้งหมดของนอร์เวย์ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีเทศบาลปกครองตนเอง ได้แก่

พื้นที่ทั้งสองได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เพื่อประโยชน์ในการจัดหมวดหมู่) ในชื่อสฟาลบาร์และยานไมเอน

ปัจจุบัน เขตสังกัดของนอร์เวย์ทั้งหมดอยู่ในแถบขั้วโลกใต้ ได้แก่

แผนที่แก้ไข

 
Location of Norway and its overseas territories

อดีตเมืองขึ้นแก้ไข

 
The Kingdom of Norway at its greatest extent, c. 1265

ในหมู่เกาะอังกฤษแก้ไข

See also: Norse-Gael kingdoms

พื้นที่ชายแดนยกให้สวีเดนแก้ไข

เมืองขึ้นยกให้เดนมาร์กแก้ไข

เป็นดินแดนที่นอร์เวย์ได้จากการรวมกันเป็นสหภาพเดนมาร์กและนอร์เวย์ แต่ดินแดนเหล่านี้ก็ต้องคืนให้เดนมาร์ก หลังจากที่เดนมาร์กและนอร์เวย์ยุติการมีประมุขร่วมกันในปีค.ศ. 1814

Contested overseas possessions in the Arctic regionแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข