ราฟาเอล (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ราฟาเอล หรือ ราฟาแอล อาจหมายถึง