ราชวงศ์แอนติโกนีด

ราชวงศ์แอนติโกนีด (กรีกโบราณ: Ἀντιγονίδαι; อันติกอนิได) เป็นราชวงศ์ในยุคเฮเลนิสติกที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 4 ก่อนค.ศ. โดยพระเจ้าแอนติโกนัสตาเดียว หรือ อันติโกนอส I มอน็อพธาลมอส (กรีกโบราณ: Ἀντίγονος ὁ Μονόφθαλμος) อดีตนายพลของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ราชวงศ์แอนติโกนีด สืบทอดอำนาจต่อมาจากราชวงศ์แอนติปาทริด ของแอนติปาเตอร์ อดีตนายพลและรัฐบุรุษของราชอาณาจักรมาเกโดเนีย (ภายใต้พระเจ้าพีลิปโปสที่ 2) ผู้ขึ้นมาเป็นอุปราชดูแลจักรวรรดิมาเกโดเนียหลังพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคตใน ปีที่ 323 ก่อนค.ศ. และประกาศตัวเป็นกษัตริย์ของมาเกโดเนียในปีที่ 302 ก่อน ค.ศ.

แอนติโกนีดส์

Ἀντιγονίδαι
Antigonidai
306 ก่อนค.ศ.–168 ก่อนค.ศ.
สถานะจักรวรรดิ
ภาษาทั่วไปภาษากรีก
ศาสนา
ศาสนากรีกโบราณ
การปกครองราชาธิปไตย
กษัตริย์ 
• 306 ก่อนค.ศ. – 301 ก่อนค.ศ.
พระเจ้าแอนติโกนัสที่ 1
• 179 ก่อนค.ศ. – 168 ก่อนค.ศ.
เพอร์ซิอัสแห่งมาเกโดเนีย
ยุคประวัติศาสตร์เฮเลนนิสติก
• ก่อตั้ง
306 ก่อนค.ศ.
• ถูกสยบโดย สาธารณรัฐโรมัน
168 ก่อนค.ศ.
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชอาณาจักรมาเกโดนีอา
จักรวรรดิอะคีเมนิด
มาเซโดเนีย (จังหวัดของโรม)
จักรวรรดิเซลิวซีด

ราชวงศ์แอนติโกนีดเป็น 1 ใน 4 ราชวงศ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้สืบทอดอำนาจของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ซึ่งนอกจากแอนติโกนีดแล้วก็ได้แก่ ราชวงศ์เซลิวซีด ราชวงศ์ทอเลมี และราชวงศ์แอตทาลีด ราชวงศ์แอนติโกนีดมีกษัตริย์ 6 พระองค์ แต่ตัวแอนติโกนัสตาเดียวไม่เคยได้ปกครองมาเกโดเนีย ฐานอำนาจของแอนติโกนีดอยู่ในเอเชียไมเนอร์ และทางตอนเหนือของซีเรีย แอนติโกนัสพยายามจะเข้าควบคุมจักรวรรดิของอเล็กซานเดอร์ไว้ให้ได้ทั้งหมด และต้องพลาดท่าพ่ายแพ้และถูกสังหารในการรบ ณ ยุทธการที่อิปซัส (Battle of Ipsus) เมื่อปี 301 ก่อนค.ศ. อย่างไรก็ดี ดีมีเทรียส บุตรชายของแอนติโกนัสรอดมาได้ และภายหลังสามารถเข้ายึดครองมาเกโดเนีย และตั้งตนเป็นกษัตริย์ปกครองมาเกโดเนีย แต่ภายหลังถูก เซลิวคัสที่ 1 ไนเคเตอร์ (Seleucus I Nicator) กษัตริย์แห่งราชวงศ์เซลิวซีด แย่งราชบัลลังก์และตายไปอย่างนักโทษ

หลังจากช่วงความวุ่นวายของการแย่งชิงอำนาจ แอนติโกนัสที่ 2 โกนาทัส บุตรของดีมีเทรียส สามารถเข้าควบคุมราชอาณาจักรมาเโดเนียได้ พร้อม ๆ กับนครรัฐกรีกอื่น ๆ ในปีที่ 276 ก่อนค.ศ. กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์แอนติโกนีด คือ เพอร์ซิอัสแห่งมาเกโดเนีย (212-166 ก่อน ค.ศ.) ผู้ถูกกองทัพของสาธารณรัฐโรมันโค่นล้มในปีที่ 168 ก่อนค.ศ. ในยุทธการที่พิดนา (Battle of Pydna)

ผู้ปกครองราชวงศ์แอนติโกนีด แก้

ผู้ปกครองราชวงศ์แอนติโกนีด
กษัตริย์ ครองราชย์
(ก่อนคริสตกาล)
ราชินี หมายเหตุ
แอนติโกนัสที่ 1 มอน็อพธาลมอส
(อาณาจักรแอนติโกนีดตะวันตก)
306–301 BC สตราโตนีส One of Alexander the Great's top generals; a major participant in the so-called "funeral games" following that king's death.
ดีมีเทรียสที่ 1 แห่งมาเกโดเนีย
(มาเกโดเนีย, ซิซิเลีย)
294–287 BC Phila
Ptolemais
Deïdameia
Lanassa
?Eurydice
?Unnamed Illyrian woman
Phila was a daughter of Antipater, and ancestor of all subsequent Antigonid kings of Macedon, except Antigonus III Doson, through her son Antigonus II Gonatas. Antigonus III Doson was descended from the marriage of Demetrius and Ptolemais, who was a daughter of Ptolemy I Soter and mother of Doson's father, Demetrius the Fair, the ephemeral King of Cyrene. Deïdameia was a daughter of Aeacides of Epirus and sister of Pyrrhus, she had one son, Alexander, by Demetrius. Demetrius had a further two sons, Demetrius the Thin and Corrhagus, the former by an unnamed Illyrian woman, the latter by a woman named Eurydice. Demetrius I Poliorcetes was the first Antigonid king of Macedon.
แอนติโกนัสที่ 2 แห่งมาเกโดเนีย
(มาเกโดเนีย)
276–239 BC Phila Son of Demetrius Poliorcetes and Phila, grandson of Antigonus I Monophthalmus. His wife, Phila, was the daughter of his sister, Stratonice. Only one known legitimate child, Demetrius II Aetolicus.
ดีมีเทรียส ผู้ทรงโฉม
(ไซรีนี)
c. 250 BC Olympias of Larissa
Berenice II
Son of Demetrius I Poliorcetes and Ptolemaïs. Father of Antigonus III Doson and, apparently, Echecrates by Olympias.
ดีมีเทรียสที่ 2 แห่งมาเกโดเนีย
(มาเกโดเนีย)
239–229 BC Stratonice of Macedon
Phthia of Epirus
Nicaea of Corinth
Chryseis
Son of Antigonus II and Phila. Stratonice of Macedon was a daughter of Antiochus I Soter and Stratonice. Phthia of Epirus was a daughter of Alexander II of Epirus and Olympias II of Epirus. Nicaea of Corinth was the widow of Demetrius' cousin, Alexander of Corinth. Chryseis was a former captive of Demetrius.[2] Only known son, Philip by Chryseis, also had a daughter by Stratonice of Macedon, Apama III.
แอนติโกนัสที่ 3 แห่งมาเกโดเนีย (มาเกโดเนีย) 229–221 BC Chryseis Son of Demetrius the Fair and Olympias of Larissa. Children unknown.
 
พีลิปโปสที่ 5 แห่งมาเกโดเนีย (มาเกโดเนีย)
221–179 BC Polycratia of Argos Son of Demetrius II and Chryseis.[2] At least four children: Perseus of Macedon, Apame, Demetrius and Philippus.
 
เพอร์ซิอัส แห่งมาเกโดเนีย (มาเกโดเนีย)
179–168 BC
(died 166 BC)
Laodice V The last king of Macedon. Laodice V was a daughter of the Seleucid king, Seleucus IV Philopator. At least two sons, Philip and Alexander.

อ้างอิง แก้

  1. Rein Taagepera (1979). "Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D.". Social Science History. 3 (3/4): 121. doi:10.2307/1170959. JSTOR 1170959.
  2. 2.0 2.1 Eusebius, Chronicle 1.237-8; Syncellus Chronicle 535.19