ราชวงศ์บูร์บง-ซิซิลีทั้งสอง

ราชวงศ์บูร์บง-ซิซิลีทั้งสอง (สเปน: Casa de Borbón-Dos Sicilias; อิตาลี: dinastia dei Borbone delle Due Sicilies) เป็นราชวงศ์สาขารองของราชวงศ์สเปนซึ่งปกครองอิตาลีตอนใต้และซิซิลีอย่างยาวนานกว่าร้อยปีในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 โดยเป็นราชวงศ์ที่สืบต่อมาจากราชวงศ์กาเปเซียงผ่านทางสายบุรุษฝั่งฟีลิปแห่งบูร์บง ดยุกแห่งอ็องฌู พระราชนัดดาพระองค์เล็กในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส (ค.ศ. 1638–1715) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์บูร์บงในสเปนใน ค.ศ. 1700 ในพระปรมาภิไธยว่าพระเจ้าเฟลิเปที่ 5 (ค.ศ. 1683–1746) ต่อมาใน ค.ศ. 1759 พระราชนัดดาพระองค์เล็กในพระเจ้าเฟลิเปที่ 5 ได้รับพระราชทานราชอาณาจักรเนเปิลส์และราชอาณาจักรซิซิลีไปปกครองเป็นพระเจ้าแฟร์ดีนันโดที่ 4 และ 3 (ค.ศ. 1751–1825) ตามลำดับ โดยต่อมารัชทายาทที่ปกครองสองอาณาจักรร่วมกันได้เรียกรวมกันเป็น "ราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง" ใน ค.ศ. 1816 จนถึง ค.ศ. 1861

ราชวงศ์บูร์บง-ซิซิลีทั้งสอง
พระราชอิสริยยศกษัตริย์แห่งเนเปิลส์, กษัตริย์แห่งซิซิลี, กษัตริย์แห่งซิซิลีทั้งสอง
ปกครองราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
ประมุขพระองค์แรกพระเจ้าแฟร์ดีนันโดที่ 1
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันเป็นที่โต้แย้ง[1]:
เจ้าชายคาร์โล ดยุกแห่งกัสโตร
เจ้าชายเปรโด ดยุกแห่งกาลาเบรีย
ประมุขพระองค์สุดท้ายพระเจ้าฟรันเชสโกที่ 2
สถาปนาค.ศ. 1759
ล่มสลายค.ศ. 1861

อ้างอิง

แก้
  1. Opfell, Olga S. (2001). Royalty Who Wait: The 21 Heads of Formerly Regnant Houses of Europe. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company. pp. 37–8. สืบค้นเมื่อ 23 August 2016.