รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
พระมหากษัตริย์
แห่งราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
ราชาธิปไตยในอดีต
ตราประจำพระอิสริยยศ
พระเจ้าฟรันเชสโกที่ 2
พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้าย

ปฐมกษัตริย์ โจอักกิโนที่ 1
องค์สุดท้าย ฟรันเชสโกที่ 2
อิสริยยศ ฮิสมาเจสตี
สถานพำนัก ที่ประทับอย่างเป๋นทางการ:
เริ่มระบอบ 1 สิงหาคม 1808
สิ้นสุดระบอบ 12 กุมภาพันธ์ 1861
ผู้อ้างสิทธิ์ เป็นที่ถกเถียง:

รายพระนาม แก้

ราชงศ์มูราต์ แก้

พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ พะนาม รัชสมัย ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน(s) พระอิสสริยยศ
    โจอักกีโนที่ 1, the Dandy King[1]
(Gioacchino I, il Rè Damerino)
1 สิงหาคม 1808 22 พฤษภาคม 1815  • พระเทวัญใน โฌเซฟที่ 1[2] พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
(Rè delle Due Sicilie)

ราชวงศ์บูร์บง-ซิซิลีทั้งสอง แก้

พระบรมสาทิสลักษณ์ ตราประจำพระองค์ พะนาม รัชสมัย ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน(s) พระอิสสริยยศ
    เฟอร์ดินานด์ที่ 1, the Conky King
(Ferdinando I, il Rè Nasone)
22 พฤษภาคม 1815 4 มกราคม 1825  • พระราชโอรสใน พระเจ้าการ์โลสที่ 3 แห่งสเปน พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
(Rè delle Due Sicilie)
    ฟรานซิสที่ 1
(Francesco I)
4 มกราคม 1825 8 พฤศจิกายน 1830  • พระราชโอรสในพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
(Rè delle Due Sicilie)
    เฟอร์ดินานด์ที่ 2, ราชันระเบิด
(Ferdinando II, il Rè Bomba)
8 พฤศจิกายน 1830 22 พฤษภาคม 1859  • พระราชโอรสในพระเจ้าฟรานซิสที่ 1 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
(Rè delle Due Sicilie)
    ฟรานซิสที่ 2, ฟรานซิสพระองค์น้อย
(Francesco II, il Franceschiello)
22 พฤษภาคม 1859 20 มีนาคม 1861  • พระราชโอรสในพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซิซิลีทั้งสอง
(Rè delle Due Sicilie)

อ้างอิง แก้