ราชรัฐแอนติออก[1] (อังกฤษ: Principality of Antioch) ที่มีอาณาบริเวณบางส่วนที่อยู่ในตุรกีและซีเรียปัจจุบันเป็นนครรัฐครูเสด ที่ก่อตั้งระหว่างสงครามครูเสดครั้งที่ 1 ที่รุ่งเรืองระหว่าง ค.ศ. 1098 ถีงปี ค.ศ. 1268 โดยมีเมืองแอนติออกเป็นศูนย์กลาง

ราชรัฐแอนติออก

ค.ศ. 1098–ค.ศ. 1268
ธงชาติ
Royal banner derived from the coat of arms of the Poitiers-Antioch dynasty
Coat of arms of the House of Poitiers-Antioch Attributed arms of the Principality of Antiochของ
Coat of arms of the House of Poitiers-Antioch
Attributed arms of the Principality of Antioch
Attributed arms of the Principality of Antioch
ราชรัฐแอนติออกระหว่างรัฐอื่นๆ ในตะวันออกใกล้ในปี ค.ศ. 1135
ราชรัฐแอนติออกระหว่างรัฐอื่นๆ ในตะวันออกใกล้ในปี ค.ศ. 1135
เมืองหลวงแอนติออก
ภาษาทั่วไปภาษาละติน, ฝรั่งเศสโบราณ, อิตาลี (และอาหรับ และกรีก)
ศาสนา
โรมันคาทอลิก, กรีกออร์โธด็อกซ์, ซีเรียออร์โธด็อกซ์, ศาสนาอิสลาม, ศาสนายูดาห์
การปกครองราชาธิปไตยฟิวดัล
เจ้าชายแห่งแอนติออก 
• ค.ศ. 1098-ค.ศ. 1111
โบฮีมอนด์ที่ 1 แห่งอันติออค
• ค.ศ. 1252-ค.ศ. 1268
โบฮีมอนด์ที่ 6 แห่งอันติออค
ยุคประวัติศาสตร์สมัยกลางตอนกลาง
ค.ศ. 1098
• พิชิตโดยไบบาร์ส
ค.ศ. 1268
ก่อนหน้า
ถัดไป
กาหลิปฟาติมิด
รัฐสุลต่านมัมลูก

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. Catholic Encyclopedia. Latin Kingdom of Jerusalem (1099-1291)[1]

บทอ่านเพิ่มเติม แก้

แหล่งปฐมภูมิ แก้

 • Ibn al-Qalanisi, The Damascus Chronicle of the Crusades, trans. H. A. R. Gibb (London, 1932).
 • John Kinnamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, trans. C. M. Brand (New York, 1976).
 • Matthew of Edessa, The Chronicle of Matthew of Edessa, trans. A. E. Dostourian (Lanham, New York, London, 1993).
 • Orderic Vitalis, The Ecclesiastical History of Orderic Vitalis, ed. and trans. M. Chibnall, vols V–VI (Oxford, 1975–1978).
 • Walter the Chancellor, Bella Antiochena, ed. H. Hagenmeyer (Innsbruck, 1896)(ในภาษาเยอรมัน).

แหล่งทุติยภูมิ แก้

 • Angold M., The Byzantine Empire 1025–1204, 2nd ed. (London, 1997)
 • Barlow F., The Feudal King of England 1042–1216 (London, 1988)
 • Beaumont A. A., "Albert of Aachen and the County of Edessa", The Crusades and other historical essays presented to Dana C. Munro, ed. L. J. Paetow (New York, 1928), pp. 101–138.
 • Buck, Andrew D. (2017). The Principality of Antioch and its Frontiers in the Twelfth Century. Woodbridge: Boydell & Brewer. ISBN 9781783271733.
 • Brown, R. A., The Normans (Woolbridge, 1984)
 • Bella Antiochena, ed. H.Ferdinandi, Sergio (2017). La Contea Franca di Edessa. Fondazione e Profilo Storico del Primo Principato Crociato nel Levante (1098–1150). Pontificia Università Antonianum – Rome. ISBN 978-88-7257-103-3.
 • Edbury, P. W., "Feudal Obligations in the Latin East", Byzantion, vol. 47 (1977), pp. 328–356.
 • Edgington, S. B., "From Aachen: A new perspective on relations between the Crusaders and Byzantium, 1095-1120", Medieval History, vol. 4 (1994)
 • Hamilton, B., "Ralph of Domfront, patriarch of Antioch (1135–1140)", Nottingham Medieval Studies, vol. 28 (1984), pp. 1–21.
 • Harris, Jonathan (2014), Byzantium and the Crusades, Bloomsbury, 2nd ed. ISBN 978-1-78093-767-0
 • Hill, J. H., Raymond IV Count of Tolouse (New York, 1962)
 • Holt, P. M., The Age of the Crusades (London, 1986)
 • Richard, Jean (1999). The Crusades: c. 1071–c. 1291. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-62566-1.
 • Runciman, Steven (1951), The History of the Crusades Volume I: The First Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem, Cambridge University Press
 • Vryonis, Speros (1971). The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century. University of California Press.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้