ราชรัฐมุขนายกเอาคส์บวร์ค

ราชรัฐมุขนายกเอาคส์บวร์ค (อังกฤษ: Prince-Bishopric of Augsburg) เป็นราชรัฐมุขนายกในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองโดยเจ้าชายบิชอปแห่งเอาคส์บวร์คและเป็นหนึ่งในเครือราชรัฐชวาเบีย (Swabian Circle)

ราชรัฐมุขนายกเอาคส์บวร์ค
Fürstbistum Augsburg
มุขมณฑล
ต่อมาเป็น
ราชรัฐมุขนายกในเครือ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ดัชชีชวาเบีย
คริสต์ศตวรรษที่ 9–ค.ศ. 1803 รัฐผู้คัดเลือกแห่งบาวาเรีย


ตราแผ่นดิน

โยฮันน์ ออทโท ฟอน เกมมิงเงิน
เจ้าชายบิชอปแห่งเอาคส์บวร์ค
ค.ศ. 1591-ค.ศ. 1598
เมืองหลวง เอาคส์บวร์ค
การปกครอง เทวาธิไปตย
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  ก่อตั้งเป็นรัฐมุขนายก คริสต์ศตวรรษที่ 4
 -  บิชอปได้ดินแดนมา
    ในครอบครอง
ราว ค.ศ. 888 คริสต์ศตวรรษที่ 9
 -  เอาคส์บวร์คได้รับ
    อิมพีเรียลอิมมีเดียซี เป็น
    จักรพรรดินครอิสระ
ค.ศ. 1276
 -  สังคายนาเอาคส์บวร์ค
    Confessio Augustana
ค.ศ. 1530
 -  รวมกับสันนิบาต Schmalkaldic ค.ศ. 1537
 -  สนธิสัญญาสงบศึกแห่งเอาคส์บวร์ค ค.ศ. 1555
 -  ยึดครองโดยสวีเดน ค.ศ. 1632–ค.ศ. 1635 ค.ศ. 1803
 -  ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
    บาวาเรีย
ค.ศ. 1803

เมืองเอาคส์บวร์คในปัจจุบันปรากฏในสตราโบในชื่อว่า “ดามาเซีย” (Damasia) และเป็นที่มั่นของลิคาติอิ ในปี 14 ก่อนคริสต์ศักราชเอาคส์บวร์คก็กลายเป็นอาณานิคมของโรมันโบราณ ในชื่อ “เอากุสตา วินเดลิโกรัม” (Augusta Vindelicorum) และได้รับฐานะเป็นเมืองจากจักรพรรดิเฮเดรียนที่กลายมาเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์และศูนย์กลางของเส้นทางการค้า

ประวัติศาสตร์การเผยแพร่คริสต์ศาสนาในบริเวณเอาคส์บวร์คไม่เป็นที่ทราบแน่นอนแต่อาจจะนำมาโดยทหารและพ่อค้า ตามตำนานของนักบุญอัฟราเอาคส์บวร์คก็ก่อตั้งมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ภายใต้การนำของบิชอปนาร์ซิสซัส โดยมีนักบุญดิโอนีซีอุสลุงของนักบุญอัฟราเป็นบิชอปองค์ต่อมา

รัฐมุขนายกเอาคส์บวร์คเดิมก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1007 เพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในบริเวณเอาคส์บวร์ค[1]ทางตะวันออกของเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1250 ราชรัฐมุขนายกเอาคส์บวร์คก็กลายมาเป็นรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และในปี ค.ศ. 1802 ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของบาวาเรีย

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข