ราชรัฐมุขนายกเอาคส์บวร์ค

ราชรัฐมุขนายกเอาคส์บวร์ค (อังกฤษ: Prince-Bishopric of Augsburg) เป็นราชรัฐมุขนายกในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองโดยเจ้าชายบิชอปแห่งเอาคส์บวร์คและเป็นหนึ่งในเครือราชรัฐชวาเบีย (Swabian Circle)

ราชรัฐมุขนายกเอาคส์บวร์ค

Fürstbistum Augsburg
ราว ค.ศ. 888–ค.ศ. 1803
ตราแผ่นดินของเอาคส์บวร์ค
ตราแผ่นดิน
HRR 1648 Hst Augsburg.png
สถานะมุขมณฑล
ต่อมาเป็น
ราชรัฐมุขนายกในเครือ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงเอาคส์บวร์ค
การปกครองราชรัฐมุขนายก
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
• ก่อตั้งเป็นรัฐมุขนายก
คริสต์ศตวรรษที่ 4
• บิชอปได้ดินแดนมา
    ในครอบครอง
ราว ค.ศ. 888 ราว ค.ศ. 888
ค.ศ. 1276
ค.ศ. 1530
• รวมกับสันนิบาต Schmalkaldic
ค.ศ. 1537
ค.ศ. 1555
ค.ศ. 1632–ค.ศ. 1635 ค.ศ. 1803
• ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
    บาวาเรีย
ค.ศ. 1803
ก่อนหน้า
ถัดไป
ดัชชีชวาเบีย ดัชชีชวาเบีย
รัฐผู้คัดเลือกแห่งบาวาเรีย รัฐผู้คัดเลือกแห่งบาวาเรีย

เมืองเอาคส์บวร์คในปัจจุบันปรากฏในสตราโบในชื่อว่า “ดามาเซีย” (Damasia) และเป็นที่มั่นของลิคาติอิ ในปี 14 ก่อนคริสต์ศักราชเอาคส์บวร์คก็กลายเป็นอาณานิคมของโรมันโบราณ ในชื่อ “เอากุสตา วินเดลิโกรัม” (Augusta Vindelicorum) และได้รับฐานะเป็นเมืองจากจักรพรรดิเฮเดรียนที่กลายมาเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์และศูนย์กลางของเส้นทางการค้า

ประวัติศาสตร์การเผยแพร่คริสต์ศาสนาในบริเวณเอาคส์บวร์คไม่เป็นที่ทราบแน่นอนแต่อาจจะนำมาโดยทหารและพ่อค้า ตามตำนานของนักบุญอัฟราเอาคส์บวร์คก็ก่อตั้งมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ภายใต้การนำของบิชอปนาร์ซิสซัส โดยมีนักบุญดิโอนีซีอุสลุงของนักบุญอัฟราเป็นบิชอปองค์ต่อมา

รัฐมุขนายกเอาคส์บวร์คเดิมก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1007 เพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในบริเวณเอาคส์บวร์ค[1]ทางตะวันออกของเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1250 ราชรัฐมุขนายกเอาคส์บวร์คก็กลายมาเป็นรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และในปี ค.ศ. 1802 ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของบาวาเรีย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข