ราชรถปืนใหญ่

ราชรถปืนใหญ่ ซึ่งใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ พระนคร
แบบจำลองราชรถปืนใหญ่ขณะเทียบเกรินบันไดนาค ขนาดสัดส่วน 1:10

ราชรถปืนใหญ่ เป็นราชรถที่เชิญพระโกศพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ไทย หรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ ฝ่ายหน้า ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อครั้งดำรงพระชนม์ชีพ ซึ่งถูกใช้แทนที่พระยานมาศสามลำคาน ตามธรรมเนียมเดิม จากพระบรมมหาราชวังหรือวังของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้น ๆ สู่พระเมรุมาศหรือพระเมรุ และแห่อุตราวัฏรอบพระเมรุมาศ 3 รอบ ซึ่งเป็นธรรมเนียมใหม่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เมื่อปี พ.ศ. 2459 เป็นครั้งแรก ต่อมาได้ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลและอัญเชิญมาใช้อีกครั้งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปัจจุบัน เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ส่วนประกอบแก้ไข

  1. ส่วนหน้า สำหรับใส่หีบบรรจุกระสุน
  2. ส่วนหลัง สำหรับประดิษฐานพระบรมโกศขณะเคลื่อนรอบพระเมรุมาศ[1]

การเชิญพระโกศพระบรมศพและพระศพแก้ไข

  1. พ.ศ. 2459 เชิญพระโกศพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
  2. พ.ศ. 2468 เชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. พ.ศ. 2493 เชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
  4. พ.ศ. 2560 เชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ้างอิงแก้ไข

  1. ""ราชรถปืนใหญ่" ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙ มีความคืบหน้าแล้วเสร็จกว่า ๙๕ % เตรียมส่งมอบ กรมศิลปากร ในวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้". ทีนิวส์. 28 เมษายน 2560. สืบค้นเมื่อ 27 กันยายน 2560.