จิ้น เป็นรัฐที่สำคัญในช่วงกลางของ ราชวงศ์โจว ในตอนแรกแคว้นจิ้นเป็นแคว้นที่ยังไม่พัฒนา แต่เมื่อจิ้นเหวินกงขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงทำให้แคว้นจิ้นกลายเป็นแคว้นที่มีอำนาจทางเหนืออย่างรวดเร็ว ในขณะนั้นแคว้นฉู่ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ก็อยากขึ้นเป็นผู้นำแคว้น(ปาอ๋อง) ในปี 632 ก่อนคริสต์ศักราช แคว้นจิ้นและแคว้นฉู่เปิดศึกรบครั้งใหญ่ กองทัพฉู่แพ้อย่างราบคาบ พระเจ้าจิ้นเหวินแห่งแคว้นจิ้น(晋国)จึงได้ทรงขึ้นเป็นมหาราชาแห่งที่ราบตอนกลางนับจากนั้นเป็นต้นมา การแย่งชิงอำนาจมหาราชาระหว่างแคว้นจิ้นและแคว้นฉู่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลาร้อยกว่าปี สุดท้ายพระเจ้าฉู่จวงหวังก็ทรงสามารถรบชนะกองทัพจิ้นได้ และขึ้นเป็นมหาราชาแห่งที่ราบตอนกลาง ตอนหลังแคว้นจิ้นได้ล่มสลายลงและได้แบ่งเป็นแคว้น จ้าว เว่ย หาน

แคว้นจิ้น

晋国
771ก่อนคริสตกาล–ประมาณ 475 ปีก่อนคริสตกาล
อยู่ในบริเวณมณฑลซันสี มณฑลเหอหนาน มณฑลเหอเป่ย
อยู่ในบริเวณมณฑลซันสี มณฑลเหอหนาน มณฑลเหอเป่ย
สถานะแคว้น
เมืองหลวงเมืองถัง
เมืองเอ้อ
เมืองชู่โอ
เมืองเจี้ยง
เมืองสวินเตียน
เมืองตันหลิว
เมืองต้วนสือ
ภาษาทั่วไปภาษาจีนโบราณ
ศาสนา
ความเชื่อพื้นเมืองแบบจีน ,บูชาบรรพบุรุษ,บูชาฟ้าดิน
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
771ก่อนคริสตกาล
• สิ้นสุด
ประมาณ 475 ปีก่อนคริสตกาล
สกุลเงินเหรียญแบบจีนโบราณ
รหัส ISO 3166CN
ถัดไป
แคว้นเว่ย
แคว้นจ้าว
แคว้นหาน