เลขฐานหนึ่ง

(เปลี่ยนทางจาก ระบบเลขฐานหนึ่ง)

เลขฐานหนึ่ง (อังกฤษ: Unary numeral system, เป็นระบบเลขไม่มาตรฐาน) เป็นระบบเลขที่ง่ายที่สุด การเขียนจำนวนต่าง ๆ ในเลขฐานหนึ่งคือการขีดเครื่องหมาย | เป็นจำนวนครั้งเท่ากับเลขจำนวนนั้น การเขียนเลขฐานหนึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ เช่น การเว้นวรรคหรือขีดคั่นเมื่อมีเส้นครบ 5 เส้น และ มีอีกหลายตัวอย่างที่ใช้ระบบนี้ในการเขียน เช่น การเขียนเลข หนึ่ง () สอง () เเละ สาม () ในภาษาจีน เป็นต้น

การเขียนเลขแปดในรูปแบบต่าง ๆ