รหัสเทียมหรือรหัสจำลอง จะต้องเขียนภาษาอังกฤษเท่านั้น