ยูมิ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ยูมิ (Yumi) อาจหมายถึง

ตัวละครในบันเทิงคดี แก้

ดูเพิ่ม แก้