อายูมิ (Ayumi) สามารถหมายถึง

บุคคลแก้ไข

ตัวละครการ์ตูนแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข