ยุทธการโคะมะกิและนะงะกุเตะ

ยุทธการโคะมะกิและนะงะกุเตะ (ญี่ปุ่น: 小牧・長久手の戦い) เป็นยุทธการครั้งสำคัญในปี 1584 ที่จะตัดสินว่าใครจะได้สืบทอดอำนาจต่อจาก โอดะ โนะบุนะงะ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีฝ่ายใดชนะทำให้ฮิเดะโยะชิต้องเจรจาสงบศึกและส่งนางอะซะฮีน้องสาวต่างแม่ไปเป็นภรรยาของอิเอะยะซุและส่งนางนะกะมารดาไปเป็นตัวประกันที่ ปราสาทโอซะกะ

ยุทธการโคะมะกิและนะงะกุเตะ
เป็นส่วนหนึ่งของ ยุคเซงโงะกุ
วันที่ ค.ศ. 1584
สถานที่ โอะวะริ
ผลลัพธ์ โทกุงาวะได้ชัยชนะทางกลยุทธ์
โทโยโทมิได้ชัยชนะทางการเมือง
คู่ขัดแย้ง
Goshichi no kiri wide.jpg กองกำลังโทะโยะโตะมิ Oda emblem.svg กองกำลังของโนะบุคะสึ
Mitsubaaoi.svg กองกำลังของโทะกุงะวะ
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
Goshichi no kiri wide.jpg โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ
โมริ นากาโยชิ  
อิเคดะ สึเนโอกิ  
อิเคดะ เซน
โฮริ ฮิเดมาสะ
ฮาชิบะ ฮิเดะสึกุ
Oda emblem.svg โอดะ โนะบุคะสึ
Mitsubaaoi.svg โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ
อิ นาโอะมาสะ
มิซุโนะ ทาดาชิเกะ
ซาคาอิ ทาดะสึกุ
ซากากิบาระ ยาสุมาสะ
กำลัง
ประมาณ 40,000 นาย ประมาณ 18,500 นาย
กำลังพลสูญเสีย
มาก น้อย