ยุทธการที่แลงพอร์ต

ยุทธการที่แลงพอร์ต (อังกฤษ: Battle of Langport) เป็นยุทธการในสงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1645 ที่เมืองแลงพอร์ต ใกล้เมืองโยวิลในเทศมณฑลซัมเมอร์เซตของอังกฤษ เป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพของฝ่ายนิยมกษัตริย์ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่นำโดยจอร์จ กอริง ลอร์ดกอริง กับฝ่ายรัฐสภาที่นำโดยทอมัส แฟร์แฟกซ์ ลอร์ดแฟร์แฟกซ์ที่ 3 แห่งแคเมอรอน ผลของสงครามครั้งนี้ฝ่ายรัฐสภาได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด ความเสียหายของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของทั้งสองฝ่ายไม่เป็นที่ทราบ

ยุทธการที่แลงพอร์ต
เป็นส่วนหนึ่งของ สงครามกลางเมืองอังกฤษครั้งที่ 1
วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1645
สถานที่ แลงพอร์ต ใกล้โยวิล เทศมณฑลซัมเมอร์เซต
ผลลัพธ์ ฝ่ายรัฐสภาได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด
คู่ขัดแย้ง
ฝ่ายนิยมกษัตริย์ ฝ่ายรัฐสภา
ผู้บัญชาการหรือผู้นำ
จอร์จ กอริง ลอร์ดกอริง ทอมัส แฟร์แฟกซ์ ลอร์ดแฟร์แฟกซ์ที่ 3 แห่งแคเมอรอน
กำลัง
ทหารม้า 3,000 นาย
ไม่ทราบจำนวนทหารราบ
20,000 นาย
กำลังพลสูญเสีย
ไม่ทราบจำนวน ไม่ทราบจำนวน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข