เปิดเมนูหลัก

ยึม กิจจแส (Yim Guechse) เป็นนักเขียนชาวกัมพูชา ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเยอรมัน เกิดเมื่อ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 ที่พนมเปญ ไปศึกษาต่อที่เยอรมันตะวันออกใน พ.ศ. 2514 จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยกาล-มักซ์ ทางด้านอักษรศาสตร์ใน พ.ศ. 2519 จากนั้นไปศึกษาทางด้านบรรณารักษ์ในเบอร์ลินตะวันตกจน พ.ศ. 2524 ผลงานเขียนที่สำคัญได้แก่ รามเกียรติ์ในความงาม ยุววัยมายา งานเขียนทั้งหมดเขียนด้วยภาษาเขมร และมีบางส่วนที่มีการแปลเป็นภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน

ยึม กิจจแส
นักเขียน
ชาติ กัมพูชา
งานสำคัญ รามเกียรติ์ในความงาม ยุววัยมายา
ข้อมูลส่วนตัว
เกิด 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489
พนมเปญ

อ้างอิงแก้ไข

  • บัญญัติ สาลี. วรรณกรรมเขมรปัจจุบัน. มหาสารคาม. อภิชาตการพิมพ์. 2551

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข