ยิชรี บอม (เช็ก: Jiří Baum; 20 กันยายน ค.ศ. 1900 - ค.ศ. 1944) เป็นนักสัตววิทยาชาวเช็ก

ประวัติแก้ไข

ยิชรี บอม เกิดที่เมืองปราก เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2443 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่ 20 เขาสนใจธรรมชาติมาตั้งแต่เด็ก ขณะที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ ได้ออกเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ หลายแห่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Charles ในปี พ.ศ. 2471 และได้ออกเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2472 ได้เดินทางมายังชวา อินโดนีเซีย เพื่อร่วมประชุมวิชาการทางด้านปักษีวิทยา (ornithology) และได้เดินทางมายังประเทศไทยอีกด้วย โดยได้ถ่ายภาพบริเวณจังหวัดสงขลาไว้กว่า 70 ภาพ ภาพถ่ายเหล่านี้มีคุณค่าในการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองสงขลาในยุคก่อนสงครามโลกเป็นอย่างยิ่ง


ดูเพิ่มแก้ไข