ยาระงับประสาท (อังกฤษ: sedative) เป็นยาที่ทำให้เกิดภาวะสงบ ออกฤทธิ์โดยการไปลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้า[1] หรือลดความตื่นเต้น[2] การใช้ยาประเภทนี้ในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดอาการพูดคำคละละเลือน, การทรงตัวแย่ลง, การใช้ดุลยพินิจแย่และเชื่องช้า ยาระงับประสาทบางชนิดอย่างกลุ่มยาเบ็นโซไดอาเซพีนอาจถูกใช้เป็นยานอนหลับ การใช้ยานี้ในปริมาณน้อยจะช่วยให้เกิดภาวะสงบ แต่การใช้มากเกินไปอาจทำให้เกิดความวิตกกังวล[3] การใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะความจำเสื่อมระยะสั้นหรือระยะยาว

อ้างอิง

แก้
  1. "Johns Hopkins Colon Cancer Center - Glossary S". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-12-01.
  2. sedative ใน พจนานุกรมศัพท์การแพทย์ดอร์แลนด์
  3. Montenegro M, Veiga H, Deslandes A, และคณะ (June 2005). "[Neuromodulatory effects of caffeine and bromazepam on visual event-related potential (P300) : a comparative study.]". Arq Neuropsiquiatr. 63 (2B): 410–5. doi:10.1590/S0004-282X2005000300009. PMID 16059590.