ยานบินเบากว่าอากาศ

ยานบินเบากว่าอากาศ (อังกฤษ: Aerostat) คืออากาศยานที่มีน้ำหนักเบากว่าอากาศ และลอยตัวหรือคงอยู่ในอากาศได้โดยอาศัยปรากฏการณ์ลอยตัวของก๊าซที่เบากว่าอากาศ (aerostatic) ซึ่งบรรจุในถุงหรือโครงสร้างที่ออกแบบมาให้บรรจุก๊าซ ทำให้ความหนาแน่นโดยรวมของตัวยานเบากว่าความหนาแน่นของอากาศรอบข้าง. พาหนะที่จัดว่าเป็นยานบินเบากว่าอากาศ ได้แก่ เรือเหาะ (airship) และบัลลูน. ยานบินเบากว่าอากาศบางประเภท, เช่น เรือเหาะ, มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนติดตั้งกับตัวยานทำให้สามารถขับเคลื่อนไปข้านหน้า และสามารถควาบคุมทิศทางได้

เรือเหาะ blimp ของบริษัท Good Year